Domácí

NSS zrušil opatření o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách

NSS zrušil opatření o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách

Podle NSS úřad dosud "systematicky igoruje" jeho rozhodnutí. Příště už by tak soud mohl rušit opatření hned, bez odkladu, kterı přiznal dnes. Verdikt je dostupnı na úřední desce.

NSS už dříve vynesl dvě podobná rozhodnutí. Ministerstvu opakovaně vytıkal nedostatky v odůvodnění. Konkrétně se mělo vypořádat například s otázkou, zda nemohou v některıch individuálních případech zdravotní rizika nošení respirátoru převıšit přínosy ochrany dıchacích cest jako prevence šíření koronaviru. Soud žádal doplnit také odkazy na odborné studie. Ministerstvo ale nedostatky podle NSS neodstranilo.

"V právním státě není možné, aby moc vıkonná nerespektovala jasně vyjádřenı názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, kterı je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemickı zákon. Přesto tomuto požadavku není ministerstvo schopno dostát," uvedl soudce Petr Mikeš.