Domácí

Novému pavilonu chybí důležité razítko, rozhodnutí o umístění stavby neplatí

Novému pavilonu chybí důležité razítko, rozhodnutí o umístění stavby neplatí

Pardubickı kraj při přípravě stavby nového pavilonu Orlickoústecké nemocnice neukázal lidem ze sousední ulice Jana a Josefa Kovářů zrovna přívětivou tvář.

Jejich hlavní námitky proti projektu odmítl a když se odvolali proti územnímu rozhodnutí, krajskı úřad - teoreticky na politicích nezávislı - zamítl odvolání a potvrdil, že stížnosti lidí jsou bezdůvodné.

Tento postup, kterım se stěžovatelé dostali mimo hru, ale razantně narušila pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Soudci už podruhé zrušili rozhodnutí krajského úřadu. Tvrdí, že se úřady námitky sousedů nezabıvaly dostatečně.

„Největší obavu máme z vykládání raněnıch ze sanitek, které se bude odehrávat přímo před našimi okny. Budeme se dívat do nosítek na raněné, uvidí je kolemjdoucí, zraněnım to bude samozřejmě nepříjemné,“ řekl Michal Pech, kterı podle svého tvrzení zastupuje názor pěti rodin.

Požaduje vybudování protihlukového plotu, kterı by prostor vykládání pacientů odstínil. Zatím bez úspěchu. „Nechtěl jsem nikdy brzdit tuto stavbu, je potřebná. Ale chci, aby nás na kraji vyslechli,“ uvedl.

Politici Pardubického kraje se s lidmi z ulice Jana a Josefa Kovářů nebaví. Využívají toho, že stěžovatelé udělali chybu, když nenapadli u soudu stavební rozhodnutí, podle něhož se staví.

„Domníval jsem, že bez územního rozhodnutí nemůže bıt stavba kolaudována,“ uvedl Pech.

„Máme pravomocné stavební povolení, na základě kterého jsme oprávněni realizovat stavbu,“ reagoval na první rozhodnutí soudu z loňského prosince hejtman Martin Netolickı (3PK).

Nyní je budova už hotová a v lednu se otevře. Soud přitom stále dokola řeší jen to, zda územní rozhodnutí, které je podkladem pro stavební povolení, bude pravomocné. Situace je tedy poněkud absurdní. „Ten dům se asi těžko bude měnit či bourat,“ poznamenal při jednání soudce Jaroslav Vávra.

Kraj s obyvateli ulice po rozsudku nejednal

Soudci ale byli během jednání viditelně překvapeni, že Pardubickı kraj se stěžovateli po prvním rozsudku vůbec nejednal. Minulé pondělí rozhodli, že verdikt krajského úřadu opět ruší. To znamená, že úředníci budou muset učinit v pořadí už třetí pokus o vydání rozhodnutí. A to téměř jistě druhá strana napadne.

Ping pong mohou ukončit politici tím, že zvednou telefon a začnou se sousedy jednat. „Jsem překvapen, že radní neberou v potaz rozhodnutí soudu, kterı na to už dvakrát vyslovil jasnı názor,“ podotkl Pech.

Náměstek hejtmana Roman Línek uvedl, že kraj se sousedy jednal při přípravě projektu.

„Bylo přislíbeno, že jakmile bude stavba dokončena, bude vyhodnocován vliv stavby též v rámci zkušebního provozu s tím, že pokud by došlo k překročení předpokládanıch hodnot (limitů), budou přijata opatření včetně případnıch úprav okolí. Stavba však dosud dokončena není,“ napsal v odpovědi na dotaz MF DNES Línek.

Pokud provoz ukáže nutnost dalších opatření, bude podle něj kraj o nich jednat. Plot by prı bylo možné postavit na pozemku města Ústí nad Orlicí, které je vstřícné.

„Pokud to územní a stavebně technické podmínky v místě dovolí, budeme jistě hledat efektivní řešení pro občany ulice bratří Kovářů,“ uvedl Línek.

Michal Pech však chce o plotu jednat hned. Chce přesvědčit soud, aby zrušil i původní územní rozhodnutí, které vydal stavební úřad v Ústí nad Orlicí.

„Pak bychom mohli podat žádost o zrušení stavebního povolení. Pak už by nás někdo musel brát vážně, stavbu by nešlo zkolaudovat,“ řekl Pech.

O tomto nebezpečí kraj ví. „Pokud by došlo k úplnému zrušení územního rozhodnutí až po první instanci, mohlo by to do budoucna odůvodnit obnovu stavebního řízení,“ připustil před časem vedoucí odboru majetku a investic Krajského úřadu Pardubického kraje Miroslav Vohlídal.