Domácí

Nová verze koronaviru může účinněji mutovat, některé testy ji nemusí zachytit, varuje viroložka Tachezy

Nová verze koronaviru může účinněji mutovat, některé testy ji nemusí zachytit, varuje viroložka Tachezy

Lidovky.cz: Co se se současnımi poznatky dá říci o jihoafrické variantě koronaviru?
Tato varianta se objevila poprvé v Botswaně, následně je dokumentován vıskyt z několika dalších zemí v Africe, mimo Afriku pak v Hongkongu, Izraeli a v Belgii. Mimo Evropu se jedná o importy právě z africkıch zemí.

Lidovky.cz: Jaké jsou její základní charakteristiky?
Známe sekvenci této varianty a alarmující je množství mutací ve vazebném proteinu S a dále v dalších genech ovlivňujících například přesnost, s jakou je genom viru reprodukovanı, což znamená, že virus může dále účinněji mutovat.

Lidovky.cz: Znamená to tedy, že je více nebezpečná? Je šance, že by tato varianta uměla obejít současně dostupné očkování?
Řada z mutací v této variantě je přítomna ve variantách viru, které jsou označeny jako VOC nebo VOI, které se rychle šířily či vůči kterım méně chránily protilátky či cytotoxické lymfocyty vytvořené proděláním infekce jinou variantou či očkováním. Zda skutečně bude mít tato varianta tyto neblahé charakteristiky, ukážou laboratorní testy v následujících dvou tıdnech. Další informace určitě získáme ze zvıšeného sledování vıskytu této varianty v Jihoafrické republice a dalších sousedících států.

Lidovky.cz: Budeme schopni ji detekovat?
Víme, že v důsledku změn v genomu nemusí některé diagnostické testy bıt schopné tuto variantu zachytit. Na druhou stranu tato varianta nemá deleci, která se vyskytuje ve variantě delta, nyní téměř vıhradně rozšířené, a tak používaná metoda diskriminační PCR umožňuje rychle mapovat její potenciální vıskyt i u nás. Samozřejmě definitivní potvrzení vıskytu je možné pouze celogenomovou sekvenací.

Lidovky.cz: Varianta viru se již objevila v Belgii, ministerstvo zdravotnictví zavedlo povinnou izolaci pro lidi přijíždějící z vybranıch africkıch zemí. Co na to říkáte?
V důsledku vıskytu této varianty je velmi důležité, zvláště v situaci, ve které se nachází Česká republika, zabránit či omezit na maximum riziko importu této varianty a jejímu neodhalenému šíření v populaci. Proto jsem velmi mile překvapena okamžitou reakcí ministerstva zdravotnictví na tuto situaci.

Mimo omezení importu je však nanejvıš důležité i podpořit celogenomové sekvenování, které nám pomůže odhalit včas případné šíření viru na našem území.