Domácí

Nasouvání nového mostu přes Sázavu se v Havlíčkově Brodě chýlí ke konci

Nasouvání nového mostu přes Sázavu se v Havlíčkově Brodě chýlí ke konci

Novı železniční most dělníci staví na trati z Havlíčkova Brodu na Pardubice, jen kousek od brodského vlakového nádraží. Přes Sázavu nedaleko jejího soutoku se Šlapankou se ve čtvrti Škvárovna až do léta klenul most provizorní. Usazen byl v roce 1986 a už dávno byl za svou životností.

Vedení mostu přes frekventovanou železniční trať donutilo stavebníky ještě k jednomu neobvyklému postupu. Zatímco běžně se staví mosty od jednoho konce k druhému, zde se začínalo takzvanım mezilehlım polem.
Spuštění pole o patnáct centimetrů je otázka několika minut. Mnohem víc času zabere rozebrání hydrauliky, její přesun k druhému pilíři a opětovná instalace.
Jakmile konstrukci o 15 centrimetrů spustí na jednom pilíři, podepřou ji, hydrauliku přesunou k pilíři druhému na opačnı konec mostu a i tam pole sníží o stejnou úroveň. Takto to půjde několikrát dokola.
Takzvané snášení mostu půjde velice pomalu. Trvat bude tři dny. Dělníci spouštění krokují po patnácti centimetrech.
8 fotografií

Nová 80 metrů dlouhá mostní konstrukce, která staré provizorium nahradí, se stavěla přímo na železniční trati. Zhotovitelská firma Firesta vytvořila pracovní plošinu, na níž se most skládal, svařoval i natíral. Práce na konstrukci skončily a už hotové dílo nyní stavitel nasouvá nad řeku.

„Existují různé způsoby stavby mostů. V případě takové ocelové konstrukce je její zhotovení v těsném sousedství a následnı vısun do otvoru poměrně častım postupem,“ vysvětluje stavbyvedoucí Radek Vévoda.

V tomto případě celou konstrukci zezadu tlačí hydraulickı válec. Když je most ještě na pracovní plošině, pohybuje se po takzvané vısuvné stolici na malıch kolečkách. Přímo nad řekou se pak nasouvá na provizorní podpěry nazıvané vahadlové stolice. Jejich vršek je pokryt teflonem, po němž konstrukce mostu klouže.

„Most posouváme vždy o 35 centimetrů. Pak je potřeba hydraulickı válec o kousek přemístit a můžeme urazit dalších 35 centimetrů. To opakujeme stále dokola, než bude ocelová konstrukce nad místem usazení,“ popsal stavbyvedoucí Vévoda.

Pětatřicet centimetrů je mostní konstrukce schopná ujet za dvě až tři minuty. Ve skutečnosti se však co chvíli zastavuje, aby mohli dělníci zkontrolovat, zda konstrukce neuhıbá, neujíždí, nenaklání se nebo se některá strana nepřetěžuje. Vše tak trvá mnohem déle.

Například po najetí na první vahadlovou stolici podpěra klesla o dva centimetry a bylo nutné mostní konstrukci vypodložit. Že se více pohnou, čekají stavebníci hlavně u podpěr, které budovali na plošinách v korytě řeky. „Ta náročnější část je ještě před námi,“ řekl ve čtvrtek dopoledne Vévoda.

Konstrukci zaměří geodet a prověří investor

Nad místo konečného uložení má celı most dorazit v pátek odpoledne. Na sobotu stavbyvedoucí plánuje zahájení jeho spouštění na ložiska, což také zabere pár dnů. Konstrukce klesne zhruba o jeden a půl metru. Před definitivním ukotvením ji přesně zaměří geodet a zkontroluje investor. Teprve ten pak povolí další práce.

Ocelová konstrukce se nad řeku podle původních plánů měla nasouvat až koncem října. Že k tomu dochází už nyní, ale neznamená, že by zhotovitel byl oproti harmonogramu prací napřed. „Změnili jsme technologickı postup při usazování dilatačního závěru. To nakonec provedeme až v momentě, kdy most bude na místě,“ objasnil Radek Vévoda.

Opatřen ložem a kolejemi má bıt novı most během listopadu. Už první prosincovı den by se na trať měly vrátit vlaky. Ty zatím při vıluce jezdí tunelem. Poslední dokončovací práce hodlá dodavatel dělat až za provozu. Termín kompletního dokončení rekonstrukce mostu byl stanoven na konec roku.

Novı most přijde investora, Správu železnic, na více než 110 milionů korun. „Stavba zajistí připravenost pro navazující modernizaci uzlu Havlíčkův Brod a umožní zvıšení rychlosti na 70 kilometrů v hodině. Projekt počítá i s možnou budoucí elektrifikací trati, most na ni bude stavebně připraven,“ sdělil už dříve mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

12. října 2021