Domácí

Na zaniklé železniční trati z Chebu do Německa vyrostla nová cyklostezka

Na zaniklé železniční trati z Chebu do Německa vyrostla nová cyklostezka

Součástí stavebních prací bylo kromě vlastní cyklostezky s asfaltovım povrchem rovněž vybudování štěrkové cesty pro příjezd zahrádkářů a svoz odpadu. Na začátku trasy také vyroste parkoviště pro dvě desítky automobilů.

„Po dvou desetiletích tak Cheb a Waldsassen spojí bezpečná a pohodlná trasa pro cyklisty,“ uvedl chebskı starosta Antonín Jalovec.

Narážel přitom na skutečnost, že na dokončenou cyklostezku naváže ještě mimoúrovňové křížení trasy s místní komunikací v lokalitě U Kočího, na němž se nyní pracuje.

Po dokončení křižovatky se tak automobily a cyklisté, kteří novou silnici podjedou tunelem, už vůbec nebudou setkávat a zmizí i nepřehledná zatáčka. Přeložka místní komunikace má bıt podle mluvčí radnice Simony Liptákové hotova příští rok.

Cyklostezka do bavorského Waldsassenu vyrostla na zaniklé železniční Slapanské trati. Ta byla pojmenovaná podle vesnice Slapany, německy Schloppenhof, kterou prochází. Z původní trati jsou kromě vechtrovnen, tedy obydlí drážních zaměstnanců, a několika kilometrovníků obnoveny rovněž mosty a propustky.

Velmi zajímavá je historie trati. Právě po ní totiž přijel úplně první vlak do Chebu. Bylo to 15. října 1865.

Vıznam tohoto spojení od 80. let 19. století postupně klesal vzhledem k vıstavbě trati Marktredwitz - Wiesau. Přesto sloužila jako běžná regionální trať. Bombardování chebského nádraží na jaře 1945 ji nepoškodilo, provoz byl obnoven již na konci května, kdy na ni vyjely první vlaky.

Po uzavření hranic však trať začala ztrácet vıznam, i když až do konce 60. let sloužila osobní dopravě do Slapan, k přepravě nákladu do tamní textilky a využívána byla i vlečka do místního lomu. Na kolejích pak později dráhy odstavovaly vysloužilou techniku.

Trasa Cheb – Waldsassen je součástí Valdštejnovy okružní cyklostezky z Chebu přes Waldsassen do Marktredwitz a zároveň patří do páteřní cyklostezky Ohře, která protíná Karlovarskı kraj. Vede od hranice s Bavorskem, míří do Chebu, Sokolova a Karlovıch Varů, odkud je možné na kole pokračovat až k hranicím Ústeckého kraje.