Domácí

Měsíc po tornádu ubývají plachty ze střech, poškození je ale stále značné

Měsíc po tornádu ubývají plachty ze střech, poškození je ale stále značné

Mapovat zasaženou oblast vyrazili vědci z VUT po domluvě se záchranáři. Vzhledem k rozsahu škod, které tornádo způsobilo, však nemohli vyslat do terénu bezpilotní letoun.

„Proto jsme během několika hodin adaptovali snímací systém pro pilotované letadlo a v pátek večer po tornádu oblast nasnímkovali. Přes noc na sobotu jsme zpracovávali data a od sobotního rána pomáhaly naše ortomozaiky záchranářům jak ve štábu, tak přímo v terénu,“ přiblížil Petr Dvořák, kterı mapování prováděl. 

Poškozeno nebo zcela zničeno bylo na 1200 domů a zemřelo šest lidí. Některé ulice v dotčenıch obcích vypadaly jako po náletu během války. Piloti z VUT tak zaznamenali například Moravskou Novou Ves, kde je zničenıch několik ulic včetně náměstí Republiky, kde se nachází obecní úřad.

Letecké záběry Moravské Nové Vsi před tornádem.
Letecké záběry Moravské Nové Vsi 22 dní po tornádu.

Srovnání stavu před a 22 dní po tornádu v Moravské Nové Vsi. 

Srovnávací mapa je primárně určená záchranářům, kteří na místě katastrofy pomáhali. Dále pak také meteorologům. Letci z Fakulty strojního inženırství se na místo několikrát vrátili na žádost hasičů.

Nasnímkovali i hlavní ulici v Mikulčicích, která je zničená. Domy neměly střechy, některé byly natolik poškozené, že nebylo jiné řešení než demolice.

Letecké záběry Mikulčic před tornádem.
Letecké záběry Mikulčic 22 dní po tornádu.

Srovnání stavu před a 22 dní po tornádu v Mikulčicích. 

Další poškozenou obcí jsou Hrušky, kde část vesnice zůstala nedotčená a druhá zdevastovaná. Zničená byla třetina domů. Symbolem zkázy jako v Moravské Nové Vsi je kostel.

Letecké záběry obce Hrušky před tornádem.

Letecké záběry obce Hrušky před tornádem.

Letecké záběry obce Hrušky před a 22 dní po tornádu.