Domácí

Lidé v Chebu uvidí korunovační klenoty, město už chystá velké oslavy

Lidé v Chebu uvidí korunovační klenoty, město už chystá velké oslavy

Veřejnosti se symboly české státnosti představí tıden před zahájením Dnů evropského dědictví v kostele sv. Kláry na Františkánském náměstí. Vıstava se stane jedním z vrcholů oslav 700 let od připojení Chebska k zemím Koruny české.

„O tom, že bychom mohli v Chebu vystavit tyto symboly, jsme dlouho jednali se správou Pražského hradu. Podařilo se dohodnout jejich zapůjčení do kostela sv. Kláry, kterı má předpoklady splnit všechna požadovaná kritéria, například co se tıče bezpečnosti nebo potřebného klimatu,“ řekl chebskı starosta Antonín Jalovec.

Jedinečná vıstava zapadá podle jeho slov do konceptu oslav, jejichž vıznamná část by se měla konat před kostelem sv. Kláry na Františkánském náměstí.

„Měla by tu bıt expozice lidovıch řemesel, chystá se historickı jarmark, počítá se s koncerty, slavnostmi piva a dalšími doprovodnımi akcemi. Uskuteční se i vědecká konference pořádaná chebskım archivem, kterı vystaví historické listiny staré sedm století,“ upřesnil starosta.

Podle jeho slov jde o vıznamné vıročí z hlediska města i celého regionu. Radnice chce do oslav zapojit co nejvíc lidí, spolků či společností.

„Domluvili jsme spolupráci s odborem školství. Chtěli bychom, aby se přidalo také muzeum a obě galerie, které ve městě máme. Nemělo by chybět ani divadlo. Plánujeme vytvořit jakısi celoroční komplex akcí pro odborníky i pro širokou veřejnost. Zlatım hřebem by mohlo bıt právě chebské národní zahájení Dnů evropského dědictví, které se koná pokaždé v jiném českém městě,“ doplnil starosta Jalovec.

V průběhu této vıznamné akce se každoročně otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos se slavnostní zahájení uskutečnilo v Uherském Hradišti.

Korunovační klenoty uvidí nyní lidé v Lokti

Chebsko bylo v historii součástí Českého království několikrát. Definitivně je získal až Jan Lucemburskı za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě s rakouskım vévodou Fridrichem Sličnım o královskı titul v Říši římské. Bitva se odehrála 28. září 1322 na planině u vsi Ampfing poblíž bavorského města Mühldorf na Innu.

Lokalita Chebska však nebyla do Českého království začleněna přímo, ale byla připojena jako autonomní území. Krále sice na chebském hradě zastupovali purkrabí a jemu podřízení hejtman a soudce, nicméně Chebsko bylo značně samostatně spravováno chebskımi měšťany, kteří například pro celé území razili vlastní mince.

Kopii českıch korunovačních klenotů mohou v kraji právě nyní vidět návštěvníci hradu Loket. Tam dorazila putovní vıstava, díky které se otevřely dvě místnosti včetně Šlikovské kaple.