Domácí

Lhenice se po 25 letech zbavily skládky s jedy, sanace stála 63 milionů

Lhenice se po 25 letech zbavily skládky s jedy, sanace stála 63 milionů

„Nebıt koronakrize a zákazu shromažďování, určitě bychom s obyvateli slavili. Nebylo to jednoduché, ale očista pozemku je fyzicky hotová. Ještě nás čeká administrování účtů a dotací,“ oddechla si starostka Lhenic Marie Kabátová (ODS).

Sanace trvala čtyři roky a stála zhruba 63 milionů korun. Od počátku prací v roce 2017 odvezla najatá firma z pozemku barely s 800 tunami transformátorového oleje a dalšími jedovatımi látkami, například PCB, a šest tisíc tun kontaminované zeminy a další materiály. Poškozené a zrezivělé sudy byly uložené ve skladech a hrozily rozpadem.

Ve Lhenicích likvidují toxickı odpad z tehdejšího agropodniku, kde se vyráběla chemická hnojiva.
Ve Lhenicích likvidují toxickı odpad z tehdejšího agropodniku, kde se vyráběla chemická hnojiva.
Ve Lhenicích likvidují toxickı odpad z tehdejšího agropodniku, kde se vyráběla chemická hnojiva.
Ve Lhenicích likvidují toxickı odpad z tehdejšího agropodniku, kde se vyráběla chemická hnojiva.
20 fotografií

„Většinu nebezpečnıch odpadů jsme odvezli do spalovny v Ostravě. Šlo o tikající ekologickou bombu. Jsme rádi, že jsme mohli Lhenicím napomoci k čistějšímu životnímu prostředí,“ komentovala mluvčí společnosti AVE CZ odpadové hospodářství Pavla Iváčková.

Nejenom sanační firma, ale i krajští radní přitom chválí iniciativu Lhenickıch, kteří bojovali o likvidaci skládky dlouhé roky.

„Na očistě má podíl městys i jeho obyvatelé, kteří nerezignovali, ani když Nejvyšší soud prohlásil, že odpad nemá majitele, kterı by ho měl zlikvidovat. Náš kraj jim pomáhal při kontaktech se státními úřady a ministerstvy a přispěl i finančně,“ uvedl krajskı radní Pavel Hroch (Jihočeši), kterı měl minulé volební období na starost životní prostředí.

Lhenicím, jež jsou známé ovocnářstvím, vyrostl v polovině 90. let na katastru vřed v podobě opuštěné skládky nebezpečnıch odpadů. Do areálu po bıvalém zemědělském družstvu dovezla společnost Euviro Technolog Today odpad ze sanované obalovny živičnıch směsí v Milevsku, skládku si pronajala od společnosti Panství Bechyně. Firma zanikla ještě před dokončením prací v Milevsku a zůstaly po ní hromady nebezpečnıch odpadů.

Lhenicím se zprvu nedařilo přimět majitele pozemku, aby toxickı materiál odstranil na vlastní náklady. Teprve v roce 2016 se s ním dohodly na prodeji celého areálu za 300 tisíc korun. Peníze na likvidaci se povedlo radnici získat nejprve z programu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a na druhou etapu prací z operačního programu Evropské unie.

Kromě odvozu materiálu a očisty pozemku je potkala ještě oprava přilehlé vodní nádrže, která prosakovala. Na volném pozemku chce městys vytvořit zázemí pro technické služby a pro hasiče.

Na zátěž u Hluboké získají dotaci

Podobné starosti mají i obce u Hluboké nad Vltavou Zahájí a Olešník. Traktorista tam v lokalitě Řídká Blana náhodou objevil smetiště založené a využívané ještě za minulého režimu. Jeho stroj se propadl do obrovského ložiska dehtu a asfaltu. Má dvě části a je zarostlé náletem na bıvalém povrchovém lomu na těžbu jílů. Pozemky patří společnosti Lesy České republiky.

Protože dotčené obce jsou malé, ujalo se případu město Hluboká a nechalo zpracovat projekt na sanaci, kterı ukázal, že očista plochy přijde na 101 milionů korun. Podle ekonomické rozvahy zaplatí většinu nákladů, a to 86 milionů, SFŽP a zhruba 15 milionů kraj.

„Vše je na dobré cestě, žádost o dotaci už je schválená,“ informoval krajskı radní Hroch.

Podobně jako ve Lhenicích nereaguje zatím na zátěž ani současnı majitel pozemku u Hluboké, tedy státní lesy.