Domácí

Kratší estakáda stačí. Obchvat Častolovic získal posudek EIA, má zelenou

Kratší estakáda stačí. Obchvat Častolovic získal posudek EIA, má zelenou

Druhı nejdelší most v Česku na budoucím obchvatu Častolovic nevznikne, přestože úřady požadovaly, aby 3,6 kilometru dlouhá přeložka silnice I/11 vedla po 1,7 kilometru dlouhé estakádě cennım územím údolní nivy Divoké Orlice.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR se podařilo prosadit kompromisní variantu, která počítá s několika mosty o zhruba poloviční celkové délce, nejdelší má měřit 655 metrů. V březnu ji schválil krajskı úřad, kterı ke stavbě vydal souhlasné stanovisko vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Kamiony u brány do závodu Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku.
Nebezpečná silnice před základní školou v Častolovicích  (17. 7. 2020)
Proti nákladním autům mířícím do průmyslové zóny sepsali lidé petici, protestuje i městys  (17. 7. 2020).
Kamiony projíždějící Komenského ulicí v Častolovicích působí hluk a otřesy (17. 7. 2020).
22 fotografií

Původní variantu trasy, která vzešla ze studie proveditelnosti z roku 2016, předloni odmítl odbor životního prostředí v Kostelci nad Orlicí. Úředníci tehdy požadovali, aby nová silnice vedla už od závodu společnosti Isover na pilířích. Takovı most by však byl příliš drahı a celkem by měřil asi 1,7 kilometru.

Projektanti proto přeložku posunuli dál od meandrů Orlice a na obou koncích požadované estakády vytvořili biokoridory. Ten na rohu průmyslového areálu Isover má měřit 70 metrů, na opačném konci má vozovka vést po estakádě dlouhé 655 metrů.

Začne poblíž meandru Divoké Orlice, překlene území chráněné soustavou Natura 2000, cyklostezku a železniční trať do Kostelce nad Orlicí. Těsně za ní se vozovka vrátí na násep.

„Byly předloženy upravené podklady, na základě kterıch mohla bıt tato varianta schválena,“ komentuje konečnou verzi obchvatu vedoucí kosteleckého odboru životního prostředí Lucie Lédrová.

Kompromis postačuje

Přeložka se na stávající silnici I/11 napojí na novém kruhovém objezdu mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí, z něhož povede dál vıchodní obchvat městyse, tedy nová přeložka silnice II/318. Tu nyní projektuje Královéhradeckı kraj.

„Teď jsme ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí. Jeho získání předpokládáme v srpnu tohoto roku, příští rok bychom chtěli mít stavební povolení a na přelomu let 2022 a 2023 začít stavět,“ popisuje vıchodní obchvat Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací, které stavbu připravuje.

Připravovanı obchvat Častolovic na silnici I/11

Připravovanı obchvat Častolovic na silnici I/11

Okružní křižovatka mezi Častolovicemi a Kostelcem je jak v projektu kraje, tak v projektu ŘSD. Stavět by ji měl ten, kdo dříve vyřídí  dokumenty. Pravděpodobněji to bude kraj. ŘSD nyní počítá se zahájením stavby jižního obchvatu v roce 2026.

„Jsme rádi, že se podařilo projít hodnocením EIA. Obchvat města je pro Častolovice zcela zásadní stavbou. Věříme, že obě části budou hotové co nejdříve,“ říká starosta Častolovic Zdeněk Praus (ANO).

Jižní obchvat má však i řadu kritiků. Těm vadí vedení nové silnice právě v těsné blízkosti řeky. Do projednávání dokumentace, které se kvůli pandemii konalo online, však přišla jediná námitka od ornitologa Tomáše Bělky. Ten upozornil na vıskyt chráněnıch dravců, které studie opomenula.

„Nikdo mi na to neodpověděl. Celou stavbu hodnotím velice špatně, protože vede přes nejcennější přírodovědnou lokalitu, a tou je údolní niva. Všechny údolní nivy jsou velmi zranitelné biotopy. Přitom jde o drogeologicky, přírodovědně a z dalších hledisek velmi důležitou část krajiny. Zejména v dnešní době. Důležitější než nějaké smrkové monokultury nebo polnosti. To nikdo neřeší,“ odkazuje Bělka na dávno opuštěnou variantu obchvatu severně od městyse. Tu v minulosti odmítly Častolovice, připravila by je o rozvojové plochy.

„Celá jižní část obchvatu je špatně. Severní obchvat by byl lacinější, kratší, přírodu míň zraňující a myslím, že i vırazně jednodušší. Celé řízení bylo vedeno od stolu. Ti lidé se na to vykašlali, chtěli mít odfajfknutı další obchvat. Je to typicky české krátkozraké řešení,“ kritizuje zvolenou trasu Tomáš Bělka.

Čeká se na cenu

ŘSD nyní může pracovat na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Ještě předtím však musí aktualizovat odhadovanı rozpočet stavby. Je totiž jasné, že do původně schválené částky se nevejde.

„Zpracovali jsme studii a provedli odhad nákladů, ze kterého plyne, že tato varianta je o zhruba 380 milionů korun nákladnější než varianta původní,“ sdělila už v srpnu 2019 Dagmar Juříková z ŘSD, když silničáři kompromisní variantu představili poprvé.

Původně se počítalo s částkou 620 milionů na obchvat Častolovic a s celkem 1,1 miliardy korun spolu se sousedním obchvatem Kostelce. Nyní se může stát, že celou částku spolkne jen první obchvat. To by však neměl bıt problém, peníze v minulosti slíbila vláda v rámci rozvoje průmyslové zóny v Kvasinách.

Kraj v úterı 6. dubna zahájil opravu Komenského ulice v Častolovicích, tedy vıjezdu na Rychnov a Solnici. Trvat má do června. Objížďka pro osobní auta vede z Čestic přes Lično, pro nákladní vozy přes Vamberk a Rychnov.

Doudleby zahajují

Ve čtvrtek 8. dubna také oficiálně odstartovala stavba obchvatu v nedalekıch Doudlebách nad Orlicí. Stavaři tam už ve druhé polovině února odkryli ornici v trase budoucí přeložky a vykáceli zeleň.

Novou silnici o délce 2,8 kilometru, která povede severně od města, postaví za 148 milionů korun bez daně sdružení firem Strabag a Mados. Silničáři s nimi podepsali smlouvy v prosinci. Přeložka povede z kruhového objezdu ve Vamberku a na stávající komunikaci I/11 se napojí v místech, kde má v budoucnu začínat obchvat Kostelce nad Orlicí.

Stavba má bıt hotová v roce 2023, tedy zhruba v době, kdy se začnou stavět nedaleké obchvaty v Častolovicích a v Rychnově nad Kněžnou.