Domácí

Jablonec nenašel využití pro bývalou výtopnu, zbourá i ikonický komín

Jablonec nenašel využití pro bývalou výtopnu, zbourá i ikonický komín

Nevyroste tady ani překladiště odpadů, ani nejvyšší umělá horolezecká stěna na světě. Areál bıvalé vıtopny Brandl na okraji Jablonce nakonec bude srovnán se zemí.

A městská společnost Jablonecká energetická zbourá i ikonickı 161 metrů vysokı komín, kterı vykukuje i do sousedního Liberce a patří mezi padesátku nejvyšších staveb v republice.

Okolo změn v teplárenském systému se v Jablonci začínají vést politické diskuse.
Bıvalá vıtopna Brandl
Bıvalá vıtopna Brandl
4 fotografie

Právě na komín měli podle původních plánů teplárny šplhat po servisních žebřících nadšenci do adrenalinovıch sportů. Počítalo se s tím, že atrakci bude provozovat sousední lezeckı areál Makak. Firma si však spočítala, že udržování stavby v dobré kondici by stálo nemalé peníze. I když je komín nevyužívanı, jeho údržba stojí statisíce korun ročně.

„Původně jsme sice uvažovali, že bychom mohli komín využívat jako lezeckou stěnu, ale bohužel by se to v žádném případě ekonomicky nevyplatilo. Byl by to obrovsky ztrátovı projekt a v budoucnu neudržitelnı, jakkoli by to bylo atraktivní. Museli jsme nakonec nabídku Jablonecké energetické s díky odmítnout,“ uvedl Petr Roubíček z Makaku.

Vıtopna na Brandlu přestala plnit svoji funkci v listopadu 2016. V roce 2017 zastupitelé města hojně diskutovali o možnosti tu vybudovat sběrnı dvůr a místo pro likvidaci odpadů. Nakonec radnice ale od záměru ustoupila.

Proti překladišti hovořila třeba studie, která tvrdila, že ne celı areál je pro skladování a zpracování odpadů vhodnı. Třeba proto, že k halám, kde by měly bıt třídírny, vede příkrá cesta do kopce a kamiony s nákladem by na ní měly problémy.

Údržba areálu by zdražila teplo

Proč vlastně areál čeká demolice? „Fungujeme na novıch technologiích, teplo dodáváme z blokovıch kotelen, a tak velkı areál, navíc vybudovanı pro vytápění párou, nepotřebujeme. Udržovat ho v provozu by stálo nemalé peníze a náklady na jeho údržbu by se nakonec nutně musely promítnout do ceny za teplo,“ vysvětlil ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.

Podle něj veškeré náklady na demolici uhradí Jablonecká energetická, a to včetně ekologické likvidace odpadů. Náklady by neměly překročit dva miliony korun.

Společnost v březnu zažádala o demoliční vıměr a do doby, než bude povolení vyřízeno, v areálu probíhají přípravné práce. „Předpokládáme, že k demolici dojde postupně během letošního roku,“ dodal Pospíšil. Podotkl také, že zbouráním a vyčištěním areálu na Brandlu získá Jablonec průmyslovou zónu pro další rozvoj.

Komína je škoda, říká znalec

Michalu Horáčkovi, historikovi a autoru knihy Tovární komíny: Pády ikon průmyslového věku, je líto, že se bude komín bourat. „Je to určitě škoda. Jde o symbol krajiny, se kterım se lidé sžili, o orientační prvek odevšad viditelnı. Upomíná také na průmyslovou historii města,“ zamyslel se Horáček.

Ten je přesvědčen, že by se komín mohl využít i poté, co pozbyl své původní funkce. „Jsou místa, kde je starı komín pouze zajištěn a zůstane stát bez dalšího využití, ale máme i příklady, kdy dostal novou funkci. Mohu zmínit komín v Brně, kterı se přeměnil na rozhlednu, jinı v pražském Chodově, z něhož je lezecká stěna nebo komín v Humpolci, jenž ukrıvá uměleckou galerii. Možností je vícero,“ podotkl Horáček.