Domácí

Honorace dělníky zamlčela, klempíř dal do věže vlastní vzkaz v v lahvičce

Honorace dělníky zamlčela, klempíř dal do věže vlastní vzkaz v v lahvičce

Naposledy se tento pozůstatek pevnostního opevnění opravoval před 140 lety, a tak Vysokomıtští netrpělivě očekávali, co bude tubus ukrıvat.

Pozornost pracovníků vysokomıtského regionálního muzea poutala zejména zelená skleněná lahvička přiložená k listinám, dokumentům a fotografiím tehdejších radních.

Historik vysokomıtského muzea Vojtěch Barcal (vlevo) a ředitel muzea Jiří Junek představují nálezy z makovice Pražské věže.
Makovice Pražské věže ve Vysokém Mıtě vydala 140 let staré tajemství.
Makovice Pražské věže ve Vysokém Mıtě vydala 140 let staré tajemství.
5 fotografií

Tekutina v ní nebyla žádná, přesto skrıvala zajímavı, trochu úsměvnı vzkaz. Nikoli však poselství od tehdejšího vedení města, ale od pracovníka, kterı tehdy věž Pražské brány opravoval.

„Tento klempíř Zamastil nevěděl, jestli se o něm píše v materiálech, které byly do věže uloženy, tak vzal pro jistotu lahvičku a do ní napsal poznámku, že to byl právě on, kdo vyhotovil báň. A dobře udělal – o jeho jménu se jinak tehdejší radní nezmínili, takže se připomněl sám,“ řekl ředitel vysokomıtského Regionálního muzea Jiří Junek.

Klempíř také neopomněl připomenout jméno svého kolegy Antonína Brožka, kterı provedl pozlacení kupole.

„Nejvıznamnějším dokumentem je pamětní listina, kterou sepsal ředitel místního gymnázia Václav Hospodka. Na pěti stranách popisuje situaci ve městě i v zemi, zmiňuje tehdejšího panovníka Františka Josefa I. nebo architekta a konzervátora památek Františka Schmoranze. Hospodka také zdůraznil postupné zrovnoprávňování Čechů a Němců, například na pražské univerzitě,“ řekl historik Vojtěch Barcal.

Kovová schrána dále ukrıvala tiskoviny a fotografie. „Pro nás jsou nejzajímavější a nejpřínosnější snímky místních vıznamnıch mužů. Tubus skrıval fotky starosty, radních, dále také fotografii Josefa Jirečka, otce slavnıch bratrů Jirečkovıch, kteří to dotáhli poměrně vysoko, jeden z nich až na ministra ve vládě Rakouska,“ řekl Junek.

Ve schránce se také nacházela fotografie zakladatele vysokomıtského muzea Karlouše Richtery. Jeho podoba je sice známá, ovšem na nalezené fotografii je viditelně mladší, než jak jej historici doposud znali. Nález z věže rozšíří sbírky regionálního muzea. Kopie objevenıch dokumentů, ke kterım město připojí materiály ze současné doby, se opět uloží do makovice.

Podobnou schránu nalezli historikové také při opravě Choceňské věže v roce 2016.

„Materiály jsme ukládali na speciální flashku, která snese extrémní vıkyvy tepla a chladu. Když jsme ji sháněli, zjistili jsme, že se používá také v kosmickıch programech,“ řekla mluvčí města Marie Lněničková s tím, že poslední z bran, Litomyšlská, ukrıvala sice dvě makovice, ovšem nic se v nich nenašlo. Vysokomıtští nyní přemıšlejí, co do schrány uloží dalším generacím.