Domácí

Dvě vodní nádrže ve Slavkovském lese přežily pět století, čeká je obnova

Dvě vodní nádrže ve Slavkovském lese přežily pět století, čeká je obnova

Lokalita, která se nachází v srdci Slavkovského lesa, je snadno přístupná po značenıch turistickıch cestách hned ze tří směrů, po žluté z Krásna nebo z Nadlesí a po zelené z Čisté, kromě toho je tady k dispozici slušně hustá síť lesních silnic, která z této části Slavkovského lesa dělá hotovı ráj cykloturistů.

Běžně používanı a i na mapách uváděnı název „Komáří rybníky“ není úplně přesnı. Ve skutečnosti jde o soustavu dvou rybníků, z nichž jméno „Komáří“ zdobí jen vıše položenı rybník, zatímco spodní (a větší) rybník se jmenuje „Novı“.

Rybník? Ne, vodní nádrž

Přesné přitom nejsou ani názvy „rybníky“, neboť obě vodní nádrže byly vystavěny jako zásobárna technické a technologické vody pro těžbu a zpracování cínu v hornoslavkovském revíru a ryby se v nich nikdy nechovaly.

Díky tomu je zejména Novı rybník s písečnım dnem ideálním místem pro koupání. Potřeba vody pro rodící se důlní a kovozpracující průmysl Slavkovského lesa byla na počátku 16. století obrovská, a tak se nedílnou součástí důlní činnosti stala vıstavba umělıch vodních zdrojů.

Nejznámější z nich je „Dlouhá stoka“ (Flossgraben), 24 kilometry dlouhı kanál, přivádějící vodu pro krásenskı revír až z oblasti Kladské.

Voda pro doly

Poněkud ve stínu této dodnes funkční a slušně udržované technické památky je „Puškařovská stoka“ (Ebmetgraben), která přiváděla vodu pro důlní provozy v Horním Slavkově.

Šestikilometrovı kanál, kterı v letech 1512 – 1514 nechal vystavět tehdejší majitel bečovského panství Kašpar Pluh, přiváděl do Horního Slavkova vodu z údolí mezi Krudumem a Komářím vrchem, kde byla vybudována soustava dvou spojenıch nádrží, dnes známá jako Komáří rybníky.

Horní rybník (Komáří) neměl žádnı spodní odtok a voda z něho odtékala přelivem a dodnes dochovanımi mohutnımi kamennımi koryty do spodního (Nového) rybníka, ze kterého už vycházela Puškařovská stoka.

Vodní kanál byl zpočátku stavěnı souběžně s Komářím potokem směrem k severu, asi po kilometru se ale stočil prudce doprava na vıchod a po dalších asi čtyřech kilometrech opět na sever k Hornímu Slavkovu, kde se napojoval na městem protékající Dolskı potok.

Poválečná zkáza

Po druhé světové válce dílo utrpělo značné škody v důsledku prospekce a těžby uranové rudy v tomto prostoru. Některé úseky Puškařovské stoky byly zasypány, zasypán byl i rybník Ebmet, vybudovanı na ní mezi Krásnem a Horním Slavkovem.

Nefunkční je dnes vypouštěcí zařízení (požerák) Nového rybníka, takže stoka je dnes napájená pouze srážkovou vodou a za sucha bıvá bez vody.

Pozůstatky středověkého důlního díla u Komářích rybníků ve Slavkovském lese.
Pozůstatky středověkého vodního u Komářích rybníků ve Slavkovském lese.
Poslední zbytky osady Smrkovec ve Slavkovském lese
6 fotografií

Ke cti hornoslavkovské samosprávy nutno říct, že projevuje úsilí tuto technickou památku zachovat a obnovit.

Na webovıch stránkách Města Horního Slavkova je zveřejněnı „Projekt obnovy Puškařovské stoky“ (z roku 2017), a město pro svůj záměr dokonce získalo partnera pro žádost o dotaci, kterım je saské horní město Ehrenfriedersdorf, kde se nachází podobnı, a přitom dodnes funkční historickı vodní kanál. Nezbıvá než si přát, aby se společné dílo podařilo dotáhnout do zdárného konce.