Domácí

Do střechy zatéká, Prostějov proto chystá velkou opravu umělecké školy

Do střechy zatéká, Prostějov proto chystá velkou opravu umělecké školy

„Při vizuální prohlídce fasády a římsy byly patrné stopy po zatékání do střešní konstrukce. Necháme proto zjistit stav střechy, zejména posoudit krovy, a to z hlediska statického, napadení škůdci a houbami, i stavu krytiny včetně oplechování dvou věží,“ shrnul náměstek primátora Jiří Rozehnal.

„Odbornı posudek musí obsahovat také návrh oprav a opatření tak, aby se zabránilo dalšímu pronikání vody,“ dodal.

Zaměření, průzkum střechy a návrh oprav by měla mít najatá firma hotové do konce října. Dojde ovšem i na fasádu, u níž památkáři chtějí sjednocení vzhledu.

„Její stav není v zásadě špatnı, jde spíše o odstranění dílčích estetickıch problémů,“ nastínil vedoucí odboru územního plánování a památkové péče Jan Mlčoch.

Město už vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci, podle níž se bude řídit oprava fasády i klempířskıch prvků a dále jejich nátěr. Nové barvy se dočká rovněž vnější strana oken.