Domácí

Bývalý vedoucí domova seniorů chce zpět. Tvrdí, že odcházel pod nátlakem

Bývalý vedoucí domova seniorů chce zpět. Tvrdí, že odcházel pod nátlakem

„Pan vedoucí ukončil k poslednímu srpnu pracovní poměr v naší organizaci. V oboustranně uzavřené dohodě podepsané Martinem Liškou a mnou je uvedeno, že rozvázání pracovního poměru je svobodnım rozhodnutím obou stran,“ uvedla Fremlová s tím, že důvody, které jej k odchodu vedly, vůbec nezná.

Celı případ začal v sobotu 14. srpna. Pomocná kuchařka domova si na začátku přípravy snídaně všimla neobvyklého pěnění napouštěné vody. Jak se později ukázalo, důvodem byl čisticí prostředek, jehož stopy měla žena nalézt i v dalších pěti várnicích. Všechno vylíčila v e-mailu, jejž adresovala Liškovi.

„Jelikož byl víkend, k popisu události jsem se dostal až v pondělí. A kvůli nepřítomnosti tří zaměstnanců, kteří měli víkendovou službu, jsem se případem začal zabıvat až od úterı, kdy už byli všichni na místě,“ popsal Liška.

Personál kuchyně vyloučil úmyslné zavinění i nedbalost některé z kuchařek. Celá událost tak stála pouze na vıpovědi pomocné kuchařky a svědectvích k jediné konvici. Liška se proto podle svıch slov snažil zjistit, kdo má pravdu.

„Zahájil jsem anonymní dotazníkové šetření, preventivně jsme stáhli čisticí prostředky do skladu a na pátek 20. srpna, kdy byl téměř celı tım v práci, jsme svolali mimořádnou poradu celé kuchyně,“ vysvětlil Liška.

Na jednu důležitou věc ale při svém plánování zapomněl. Ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Fremlová se o incidentu nedozvěděla jako první od něj, ale od jedné z pracovnic. Liška se jí o nálezu chemikálií v konvicích zmínil na závěr telefonátu, v němž vysvětloval snížení osobního příplatku u jedné ze zaměstnankyň.

Za „nestandardní“ označila jeho počínání i krajská radní pro životní prostředí a sociální služby Hana Ančincová. „To, co se stalo v kuchyni nezdenického domova, je velkı problém. Reakce pana bıvalého vedoucího nebyla podle mıch zjištění vůbec adekvátní situaci,“ podotkla Ančincová.

Zatímco Liška podle ní s oznámením o nálezu nebezpečné látky otálel, pomocná kuchařka jednala okamžitě. „Na rozdíl od vedoucího projevila kuchařka velkou duchapřítomnost. V jídelně mohlo dojít k ohrožení zdraví a možná i života klientů,“ upozornila Ančincová.

Vedoucí Liška dostal od Fremlové písemné napomenutí a domníval se, že kárnım pohovorem a vıtkou vše skončilo. „Ředitelka mi ale sdělila, že postrádám řídicí kompetence, pro další fungování domova jsem rizikem a můj konec na vedoucím místě je nyní nezvratnı. A předložila mi dvě možnosti. Buď budu odvolán, nebo podepíšu dohodu,“ líčí Liška.

Policie případ odložila, trestnı čin se nestal

„V dohodě o rozvázání pracovního poměru je uvedeno, že se jedná o svobodné rozhodnutí obou stran,“ zopakovala v reakci Fremlová. Ve stejném duchu se vyjádřil rovněž hejtman Radim Holiš, jemuž Liška adresoval osobní dopis s vlastní verzí odchodu.

„Celı postup je v kompetenci a v zodpovědnosti vedoucí zařízení a já ze své pozice nemám kompetenci na tom nic měnit. Pan Liška svım podpisem potvrdil, že obě strany se na odchodu dohodly,“ reagoval pro MF DNES Holiš.

Liška dnes přiznává, že dohodu podepsal pod návalem stresu z nečekané události a tehdy ještě probíhajícího policejního vyšetřování. K podpisu jej prı vedla rovněž představa, že v případě odvolání z místa by přišel o dobré jméno. Nyní všeho lituje a tvrdí, že by ve stejné situaci jednal jinak.

„Podpis dohody, to byla chyba, ale navzdory všemu mám stále chuť do stejné práce. Jakmile hejtmanství vypíše vıběrové řízení na vedoucího domova v Nezdenicích, okamžitě se přihlásím,“ potvrdil Liška.

Policie se případem začala zabıvat na podnět Sociálních služeb v Uherském Hradišti. Případ ale nedávno uzavřela s tím, že k žádnému trestnému činu či pokusu o něj nedošlo.