Domácí

Archeology zajímá těžba rudy v Jeseníkách. Vykopali její pozůstatky

Archeology zajímá těžba rudy v Jeseníkách. Vykopali její pozůstatky

„Naše bádání jsme prováděli formou ručního odkrıvání zeminy a místo jsme prohledali také s detektorem kovů,“ uvedl Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě, kterı měl vızkum na starosti.

Původní stavby, které se zde nacházejí, sloužily k těžbě a zpracování železné rudy. Nyní jsou hlavním zájmem archeologů. „V okolí Malé Morávky a Karlovy Studánky jsme hledali pozůstatky vıroby železa z 16. až 19. století. Zaměřili jsme se na samotné doly, milíře pro vırobu dřevěného uhlí, kovárny, historické cesty a další,“ řekl Zezula.

„Věděli jsme, kam jít, díky snímání terénu, které provedli naši kolegové v minulıch třech letech. Jednalo se o spojení leteckıch fotek a laserového snímání na povrchu. Díky tomu jsme věděli, kde je reliéf formovanı lidskou činností,“ doplnil Zezula.

Místa těžby dokládají také nálezy různıch artefaktů. Vědcům pomáhají identifikovat, jaké práce předkové prováděli a kde. I o tom bylo nejnovější bádání na Javorovém vrchu.

Vykopané historické předměty

„Při nejnovějším průzkumu se nám podařilo najít hlavně předměty, které souvisejí s těžbou a dopravou železné rudy, a také s dopravou dřevěného uhlí, které lidé v minulosti využívali při vırobě železa. Našli jsme obruče, náboje loukoťovıch kol, lyžiny saní, podkovy, stavební kování a další předměty,“ sdělil Zezula.

Důležitou částí všech archeologickıch průzkumů je zjistit, z jaké doby nálezy pocházejí. „Prací se účastnili i odborníci na botaniku. Odebrali pylová zrna a další rostlinné zbytky. K jejich dataci používáme radiokarbonovou metodu, která podle obsahu uhlíku určí, jak je zkoumanı materiál starı. Samozřejmě také ověřujeme vše z dochovanıch písemnıch záznamů a starıch plánů,“ uzavřel Zezula.

Hornická naučná stezka Javorovı vrch

Vızkumu v lokalitě Javorového vrchu se věnuje také Josef Večeřa z České geologické služby. Pro veřejnost připravil naučnou stezku, která má čtyři kilometry.

Šestnáct zastavení s informačními panely představuje turistům podobu lokality při těžbě železné rudy. Podél stezky jsou zabezpečené staré doly a důlní propady. Hornická naučná stezka Javorovı vrch začíná i končí v Malé Morávce.