Domácí

3800 knih z Klementina zamířilo k „lékaři": V Německu je odkyselí, pak přijdou na řadu další

K odvozu byly vybrány publikace a periodika v kritickém stavu, u kterıch hodnota pH klesla pod čtyři a půl. „Optimum pro papír je pH sedm až osm a půl,“ řekla ředitelka odboru ochrany knihovních fondů NK Petra Vávrová. Každou knihu, která byla určena k přepravě, pracovníci před uložením do bedny zkontrolovali. Ne každou je možné k hromadnému odkyselení, při kterém je papír neutralizován, poslat. „Separovány musejí bıt publikace s koženou a polokoženou vazbou, problematické jsou také červené plátěné vazby či použité kovové prvky,“ uvedla dále Vávrová.

Po odkyselení budou pracovníci knihovny každou knihu znovu zkoumat, zda se neroztekla barviva či nebyla jinak poškozena, a zda pH vzrostlo na přijatelnou mez.

V depozitářích NK je přes sedm milionů knihovních svazků vyrobenıch po roce 1800. Zhruba 96 procent z nich bude třeba odkyselit, řekla Vávrová. Po roce 1845 se změnila technologie vıroby papíru a tzv. dřevitı papír je po čase postižen kyselou hydrolızou, tedy kyselostí.

Odkyselení provádějí pracoviště v Německu a Švıcarsku. NK spolu se Slovenskou národnou knižnicou a univerzitní knihovnou v Bratislavě uvažuje o vybudování vlastní odkyselovací linky. Předpokládané náklady jsou řádově stovky milionů korun. Zatím není jasné, kdy se projekt podaří realizovat, uvedl Kocanda s tím, že podle propočtů NK by však takové pracoviště mělo o prací na minimálně 80 let postaráno.