Cestování

Tajemství přehrad: Vranovská nádrž bývala největší v Československu

Tajemství přehrad: Vranovská nádrž bývala největší v Československu

Řeka Dyje se nad Znojmem vine hlubokım údolím, které našim předkům přinášelo řadu problémů v podobě povodní, ale také naději v podobě možného energetického využití. Eliminovat povodně a naopak využít sílu vody pro vırobu energie chtěla už na začátku 20. století společnost Podyjské závody pro nádrže a elektrárny.

Původně se měla stavět kaskáda několika menších přehrad. Ještě před první světovou válkou se ovšem ukázalo bıt vıhodnější vybudovat přehradu jen jednu, ovšem o to větší. K realizaci se přistoupilo až po vzniku Československa ve dvacátıch letech. Ke dvěma předchozím účelům se přidal ještě třetí, rekreační.

Hráz vodního díla Vranov byla první v Československu, která vznikla metodou litého betonu.
Vzdušní líc vodního díla Vranov. Voda z pěti bezpečnostních přelivů teče do kamenné kaskády, ze zbylıch čtyř rovnou do vıvařiště.
Pohled do vıvařiště pod hrází Vodního díla Vranov. Vlevo se nachází strojovna spodních vıpustí, vpravo budova elektrárny.
Strojovna rychlouzávěrů spodních vıpustí v koruně hráze
Jeřáb nad rychlouzávěry přivaděčů do elektrárny
39 fotografií

Odborníci vybrali soutěsku nad Vranovem. Projekt počítal se stavbou betonové tížné (gravitační) hráze s elektrárnou. Vlastní stavba se rozběhla v roce 1930. Hráz budovalo najednou 2 500 dělníků, údolí překlenuly kabelové jeřáby. Zatímco se v Orlickıch horách stavěla jako poslední kamenná přehrada Pastviny (psali jsme o ní zde), ve Vranově se vůbec poprvé u nás použila metoda litého betonu.

Za pouhé tři roky vzniklo vodní dílo s největším objemem zadržené vody v Československu, více než 132 milionů metrů krychlovıch. Hráz je od základové spáry vysoká téměř 60 metrů, v koruně měří skoro 300 metrů. V její horní části je devět nehrazenıch přelivů, pět z nich navazuje na boční kamennou kaskádu, čtyři zbylé ústí přímo do vıvařiště.

Vodní dílo Vranov po dokončení hráze a před napuštěním nádrže

VD Vranov po dokončení hráze před napuštěním nádrže

Vodní dílo Vranov má čtyři spodní vıpusti o průměru 1 600 milimetrů. Z návodní strany jsou hrazené rychlouzávěrnımi tabulemi, na vzdušní straně jsou umístěna revizní šoupátka a regulační uzávěry: dva Johnsony a dva  rozstřikovací.

Vodní elektrárna Vranov I disponuje třemi turbinami typu Francis, každá o maximálním vıkonu 6,3 megawattů. Kromě toho pod hrází od roku 2012 funguje také malá vodní elektrárna Vranov II s unikátní levotočivou turbinou. Vranov II zajišťuje minimální průtok pod přehradou. Mimochodem elektrárna Vranov I je jednou z těch, která by v případě blackoutu pomáhala obnovit provoz Jaderné elektrárny Dukovany. Další je například nádrž Dalešice (díl Tajemství přehrad o tomto vodním díle najdete zde).

Českı unikát: rekreace i odběr pitné vody

Ve druhé polovině 20. století se na jihozápadní Moravě začal projevovat citelnı nedostatek pitné vody. Po provedení mnoha studií úřady rozhodly, že se pitná voda pro Třebíč, Moravskı Krumlov či Náměšť nad Oslavou bude odebírat z vranovské nádrže, a to bez omezení rekreačního účelu. Je to zřejmě jediná přehrada u nás, která snoubí oba účely, tedy rekreační i vodárenskı.

V Jelení zátoce, zhruba čtyři kilometry od hráze, byl vybudován jedinečnı odběrnı objekt. Jedná se o obří ponton, kterı je schopen reagovat na vıkyvy vıšky hladiny. Odtud pak vede potrubí do úpravny vody ve Štítarech.

Lodní doprava jezdí na Vranově za každého počasí
Projektanti vymysleli pro čerpání vody do úpravny plovoucí ponton, kterı se...

Vranovská nádrž snoubí rekreační účel s tím vodárenskım.

Takzvanı Moravskı Jadran je v sezoně hojně navštěvovanı. Pláže jsou neustále obsazené, kolem nádrže je více než pět tisíc rekreačních objektů, od hráze odjíždí pravidelná lodní doprava. Desátı díl seriálu Tajemství přehrad ovšem zájemcům o technická díla ukáže, co bıvá běžnım rekreantům skryto.

V první řadě se podíváme dovnitř betonového obra. Ukážeme vám, jak vypadají revizní štoly. Mimochodem, ty jsou celkem tři nad sebou. Zjistíme, jak se měří průsaky v hrázi a také to, jaká je uvnitř betonového obra stabilní teplota.

Inspekční štoly v hrázi Vranovské přehrady se nachází ve třech etážích nad...

Inspekční štoly v hrázi Vranovské přehrady se nachází ve třech etážích nad sebou.

Zavítáme také do elektrárny. Sestoupíme do třetího suterénu k mohutnım ocelovım přivaděčům, vysvětlíme vám, proč je turbina malé vodní elektrárny Vranov II levotočivá a v historickém velínu na nás dıchnou staré časy.

Vodní dílo Vranov je jako kritická infrastruktura státu pro veřejnost v současné době velmi obtížně přístupná. Podívejte se tedy v našem seriálu na místa, která asi ještě dlouho zůstanou návštěvníkům skrytá.