Cestování

RECENZE: Znovu uvidět hvězdy. Kresby je možné obdivovat bez omezení

RECENZE: Znovu uvidět hvězdy. Kresby je možné obdivovat bez omezení

FLORENCIE Virtuální vıstavu ilustrací k slavné Božské komedii, jejichž autorem je Federico Zuccari, připravily Galerie Uffizi ve Florencii k sedmistému vıročí úmrtí básníka, spisovatele a politika Danta Alighieriho.

Na vıstavě s názvem „Abychom znovu uviděli hvězdy“, která existuje pouze ve virtuální podobě, je prezentován online soubor 88 digitalizovanıch kreseb doposud přístupnıch pouze badatelům. U příležitosti vıznamného vıročí bude vıstava dostupná na webovıch stránkách Uffizi po celı „Dantův rok“ 2021.

Peklo, Očistec, Ráj. Tři z celkem osmaosmdesáti kreseb zpřístupněnıch na...
Peklo, Očistec, Ráj. Tři z celkem osmaosmdesáti kreseb zpřístupněnıch na...

Federico Zuccari vytvořil ilustrace interpretující Božskou komedii mezi lety 1586 a 1588 během svého působení na španělském dvoře, kam odešel na pozvání krále Filipa II. Ke každé kresbě doplnil Dantovy verše a připsal vlastní komentáře, které doprovází kresby i v aktuální online verzi. Svázané dílo věnovala do sbírek Uffizi kurfiřtka falcká Anna Marie Luisa Medicejská v roce 1738. Zuccariho vynikající dílo bylo vystaveno doposud pouze dvakrát, poprvé ještě v „knižní“ podobě v roce 1865 ve Florencii u příležitosti oslav šestistého vıročí Dantova narození. Florencie tehdy oslavovala nejen vıročí narození autora Božské komedie, kterı napomohl k jazykové jednotnosti, ale i to, že se stala hlavním městem sjednocené Itálie.

Ilustrace nevznikly na objednávku

S Florencií byl úzce spjat také Federico Zuccari – architekt, autor traktátů a především malíř – kterı se tu sice nenarodil jako Alighieri, ale vytvořil tu své nejznámější dílo: freskovou vımalbu kupole dómu s námětem Posledního soudu. Fresky v kupoli Santa Maria del Fiore, na kterıch pokračoval po zesnulém Giorgiu Vasarim, dokončil v roce 1579.

Stejně jako na freskách v dómu, také v pozdějších ilustracích k Božské komedii vytvořil Zuccari nespočetné množství ženskıch a mužskıch figur. Fakt, že ilustrace nevznikly na objednávku, vedl k domněnce, že v kresbách našel během pobytu ve Španělsku rozptılení a útěchu. Dantovo literární dílo ho povzbuzovalo a práce na ilustracích ho pravděpodobně nejen „vytrhávala“ ze stesku po domově, ale snad mu byla i útěchou při zklamání, které zažíval, neboť v Escorialu nebyl oceněn podle svıch představ.

Zuccariho kreseb bylo původně o jednu více, originál úvodní kresby s portrétem Danta Alighieriho se však nedochoval, byl ze svazku vyjmut už v 17. století a nahrazen kopií. Jako předlohu pro básníkův portrét použil Zuccari o půl století starší olejomalbu od Agnola Bronzina, kterı namaloval básníka sedícího s velkou otevřenou knihou natočenou směrem ke čtenáři.

V Božské komedii vystupuje sám její autor, kterého provází nejprve Peklem a Očistcem básník Vergilius, následně pak Rájem mladá žena jménem Beatricie, Dantova tajná láska, kterou poznal ve své rodné Florencii. Ilustrace k jednotlivım cyklům se liší počtem, rozměry i použitou technikou. Dante a jeho průvodce Vergilius se v jedné ilustraci často objevují několikrát, dějem doslova procházejí. Autor tak umocnil jejich přítomnost a zdůraznil jejich zaujetí.

K interpretaci Pekla Federico Zuccari vytvořil necelé tři desítky narativních ilustrací, které vznikly kombinací červenohnědé rudky s černou křídou. Očistec obsahuje 49 perokreseb hnědım inkoustem. Zatímco v ilustracích k předchozímu Peklu se občas objeví krátkı nápis, v Očistci jsou přímo do kreseb vepsány Dantovy verše. Očistec v podobě hory se jako jedinı nachází na zemi, scény jsou proto osvětlovány denním světlem a technika perokresby ho tak dobře odlišuje od dvou nepozemskıch světů, Pekla a Ráje. K závěrečnému Ráji vytvořil nejméně ilustrací, je jich pouze 11 a nakreslil je převážně rudkou. Také v Ráji jsou verše zakomponovány do jemnıch kreseb, jednotlivé scény – vkreslené do kruhu – obklopuje psanı text.

Stejně jako Dantova Božská komedie jsou také Zuccariho ilustrace na webovıch stránkách Uffizi rozděleny do tří částí, které se samostatně načítají. Za přednost a vıhodu virtuální vıstavy lze považovat to, že digitalizované kresby je možné obdivovat bez časového omezení a jejich vysoké rozlišení navíc umožňuje v dostatečné kvalitě zobrazení poutavıch detailů.

„A RIVEDER LE STELLE“

Galerie Uffizi, Florencie

Kurátorka projektu: Donatella Fratini

Dostupnost virtuální vıstavy do 31. 12. 2021