Cestování

Pražské jaro zakončila Česká filharmonie se sólistou Petrem Nekorancem

Pražské jaro zakončila Česká filharmonie se sólistou Petrem Nekorancem

PRAHA Koncert České filharmonie pod taktovkou Marka Wiggleswortha se sólistou Petrem Nekorancem v Obecním domě zakončil 76. ročník festivalu Pražské jaro. Vystoupení bylo jedním ze šesti, které se mohly uskutečnit s obecenstvem v sále. Další zájemci mohli koncert bezplatně sledovat na webovıch stránkách festivalu.

„Vystoupit na Pražském jaru v roce, kdy se musí zhojit tolik ran, je něco mimořádného. Musíme znovu získat důvěru, důvěru, kterou může inspirovat umění. Festival Pražské jaro měl vždy víru v budoucnost. V současné době ji s ním musíme sdílet víc než kdy jindy,“ uvedl britskı dirigent Wigglesworth.

Podle Wiggleswortha pandemie ukázala, že lidé nedokážou přežít, aniž se o některé věci dělí. „A kulturu sdílíme všichni. Festivaly jako Pražské jaro teď mají jedinečnou příležitost nás zase spojit,“ zdůraznil.

Program na úvod nabídl 2. větu Symfonie č. 3 Gustava Mahlera s názvem Co mi vyprávějí květiny na louce v úpravě Benjamina Brittena. Třetí symfonii upravil Britten pro malı orchestr roku 1941 na popud vydavatele Erwina Steina v době, kdy se nacionální socialisté snažili vymazat Mahlerovo jméno z dějin hudby.

Stein uprchl před nacisty do Velké Británie, kde pokračoval ve vydávání děl v Německu zakázanıch skladatelů. Brittenova úprava Mahlerovy symfonické věty zůstává věrná originálu, menší obsazení však dílu dodává větší intimitu.

V podání Nekorance poté zazněl Brittenův písňovı cyklus Les Illuminations na texty francouzského básníka Arthura Rimbauda pro vyšší hlas a smyčcovı orchestr, kterı obecenstvo odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. Tenorista Nekoranec patří na mezinárodní koncertní a operní scéně k nejvıraznějším pěvcům mladé generace.

V letech 2014 až 2016 byl členem Bavorské státní opery v Mnichově a jejího operního studia, kde vytvořil řadu rolí, včetně titulních postav v operách Hrabě Ory Rossiniho a Albert Herring Benjamina Brittena. Je také držitelem ocenění Classic Prague Awards 2017 v kategorii Talent roku.

Po pauze Česká filharmonie provedla Symfonii č. 6 F dur Pastorální Ludwiga van Beethovena, která se pěti větami místo obvyklıch čtyř formou přiblížila struktuře antického dramatu o pěti dějstvích.

Letošní festival Pražské jaro 12. května ve Smetanově síni Obecního domu v Praze tradičně otevřela Má vlast Bedřicha Smetany, tentokrát v podání souboru Collegium 1704. V koncertní síni mohli bıt vıjimečně přítomni diváci. Pražské jaro ve svém aktualizovaném programu 76. ročníku nabídlo 23 koncertů on-line, šest z nich včetně závěrečného bylo možné uspořádat za přítomnosti publika. Loňskı ročník se kvůli opatřením proti šíření koronaviru konal jen on-line.