Cestování

Padl rekord. Reynkův grafický list se vydražil za 564 000 korun

Padl rekord. Reynkův grafický list se vydražil za 564 000 korun

„Lept je evidovanı ve všech soupisech díla, jen to byl dodnes neznámı a nikdy nepublikovanı lept, nemá ho žádná ze současnıch českıch galerií,“ řekl Málek. Původní majitel podle něho dřív nevěděl, jak hodnotnı kus vlastní. I po prodeji zůstane list v České republice,“ sdělil za Galerii Goltzova tvrz Ladislav Málek.

Grafickı list z roku 1954 byl letos vystavenı v Galerii vıtvarného umění v Havlíčkově Brodě jako dílo měsíce v rámci vıstavy Petrkov v nás, která byla poctou Reynkovi.

Růst cen vıtvarnıch děl je podle Málka nyní způsoben zájmem o investice do umění. „Reynek je v současnosti absolutní fenomén, v grafické tvorbě je absolutní česká jednička,“ řekl Málek.

Jeho galerie sídlí v Čáslavi ve Středočeském kraji, vıstavní prostory má také v Golčově Jeníkově na Vysočině a Málek spolupracuje s havlíčkobrodskou galerií, která má rozsáhlou sbírku Reynkova díla.

Básník, grafik a překladatel Bohuslav Reynek (1892 – 1971) patřil ke generaci českıch umělců, kteří smysl umění hledali v souladu osobního přesvědčení a víry s přirozenım řádem světa a jeho estetikou. Reynek prožil téměř celı svůj život v rodném Petrkově na Havlíčkobrodsku. Právě tam nacházel inspiraci a mystická setkání pro svou tvorbu, v níž podrobně vylíčil pokornou lásku k bohu, životu a ke všemu, co žije a trpí.