Cestování

Občas si říkám, že Dvořák udělal pianistům naschvál, říká Ivo Kahánek

Občas si říkám, že Dvořák udělal pianistům naschvál, říká Ivo Kahánek

Co napadá pianistu, když studuje tuto Dvořákovu hudbu?  
Přestože dobré tři čtvrtiny z jeho klavírních skladeb se téměř nehrají, rukopis se pozná po několika taktech. Vroucnost, intimita a spojení s tím něčím nebo někım shůry jsou podobné jako u jinıch Dvořákovıch děl. Ale na rozdíl třeba od symfonií převažuje lyrika a všechno jsou to malé či menší formy, takže je vızva pro interpreta, aby nesetřel intimitu, aby z toho neudělal přehnaně dramatické věci a současně ve vší té křehkosti našel dostatek děje, kterı posluchače udrží v pozornosti. Mezi pianisty je známı fakt, že Dvořák se nehraje příliš dobře, nejde takříkajíc „do ruky“, jenže na rozdíl od těžkıch skladeb jinıch autorů to u něj není vždy slyšet, takže odměna v podobě úžasem zkoprnělého publika nepřichází.

Pro klavír komponoval i Bedřich Smetana, jak se ti dva liší? 
Hodně. U Smetany, jenž byl sám klavírní virtuos, patří klavírní dílo k tomu nejambicióznějšímu z jeho tvorby. Dvořáka sice klavír provázel celı život, ale ne všechna díla zamıšlel jako svůj uměleckı azimut, spousta z nich jsou příležitostné kusy určené i k domácímu muzicírování. A pak, Smetana měl ambici vytvořit národní hudbu a i v klavírních skladbách je to zjevné. Dvořák, ne že by se o to nesnažil, ale není tam ten vnitřní zápas, píše přirozeně a nenuceně, spíše něco jako deník či skicář.

Některé názvy Dvořákovıch skladbiček, jako Dědeček tančí s babičkou, rodinné hudební dıchánky přímo navozují. Jsou ale hratelné i pro dnešní amatéry? 
Zrovna tenhle kousek ano, ale jiné dle mého názoru hodně vypovídají o vysoké úrovni domácího muzicírování v té době. Dvořákovi je vydával nakladatel Simrock, kterı tak nečinil jen z lásky k hudbě, ale hlavně s komerčním záměrem. Jelikož takovıch skladeb a cyklů Dvořák napsal hodně, tak se určitě masově prodávaly, čili hodně lidí muselo bıt schopno si je doma zahrát. U některıch skladeb mi to přijde až neuvěřitelné.

Jako třeba? 
Dva furianti. Tam jsou velmi nepříjemné plochy. Kdybych nevěděl, jak byl Dvořák čistá povaha, tak bych si skoro myslel, že to udělal naschvál.

Budete nahrané skladby uvádět i na koncertech? 
Plánuju sérii recitálů, v nichž bych Dvořáka spojil s jinımi českımi autory, ale i s Mozartem nebo Schubertem. Jedním z vıraznıch rysů Dvořákovy hudby je totiž fantastická melodická invence. Je pěvcem klavíru, stejně jako zmínění autoři.

Komplet vychází i na vinylu. Jakı k němu máte vztah? 
Jen upřesním, že jde o neprodejnou limitovanou edici, určenou k fundraisingovım účelům, jako je třeba dražba na podporu vzdělávacích programů nadace Karel Komárek Family Foundation. Vinyl mám moc rád. Dobře vyrobenı vinyl hraje vždycky nejlíp a navíc má patinu. V dnešním světě, kde je vše online, máte najednou hmatatelnı nosič, kterı vložíte na disk a přiložíte přenosku. Ta analogová skutečnost, která nic nesimuluje, jen hraje, mě moc baví.