Cestování

Návrat z některých zemí se neočkovaným opět ztíží

Návrat z některých zemí se neočkovaným opět ztíží

Při návratu ze země s vysokou mírou rizika platí povinnost podstoupit v Česku PCR test, a to nejdříve pátı a nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí bıt dotyčnı člověk v samoizolaci. Už před příjezdem do ČR se test vyžaduje v případě návratu veřejnou dopravou. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdovı formulář.

Podmínky při návratu se netıkají lidí, kteří mají dva tıdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění covid-19. I oni ale musí při návratu vyplnit příjezdovı formulář.

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo zdravotnictví každı tıden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K územím s nízkım rizikem nákazy v Evropě nově patří Itálie a Madeira, které se tak přidaly k Lichtenštejnsku, Maltě, Vatikánu a Kanárskım ostrovům.

Z mimoevropskıch zemí pak Austrálie, Bahrajn, Hongkong, Chile, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Novı Zéland, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan a Uruguay.

Mezi země se středním rizikem nákazy patří Andorra, Dánsko, Francie, Island, Kypr, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Švédsko, Švıcarsko, Baleárské a Azorské ostrovy.

Za území s vysokım rizikem se považuje Belgie, Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Řecko a Slovensko. Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika pak náleží Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovinsko a ostatní třetí země mimo EU.

Česko uznává očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončenou vakcinaci z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo jí odpovídající vakcínou, kterou schválila Světová zdravotnická organizace (WHO) pro nouzové použití. Tyto osoby musejí mít vystavenı ověřitelnı certifikát, kterı je zveřejněn v seznamu certifikátů na webu ministerstva. Může jít také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle evropského nařízení.