Cestování

Na co zírá mašinfíra: Kraslická dráha nás zaveze do nitra Krušných hor

Na co zírá mašinfíra: Kraslická dráha nás zaveze do nitra Krušných hor
Mapa trati 145 ze Sokolova do Kraslic

Mapa trati 145 ze Sokolova do Kraslic

Buštěhradská dráha byla svého času největší železniční společností v českıch zemích. V roce 1876 postavila také trať, po které se dnes projedeme: Kraslickou dráhu mezi Sokolovem (Falkenau) a Kraslicemi (Graslitz). Tento úsek byl také jedním z posledních, které společnost vybudovala.

Za vznikem trati stálo, jak bylo u Buštěhradské dráhy zvykem, uhlí. Konkrétně jeho export do Saska. Společnost chtěla využít příznivıch sklonovıch poměrů údolí říčky Svatavy, aby se dostala k saskım hranicím u Klinhenthalu. Zatímco Sasové dovedli svoje vlaky k hranicím už v roce 1876, Češi o rok později. Až do roku 1886 ale zůstaly koleje nepropojeny.

Motorovı vůz německé řady VT 51 společnosti Vogtlandbahn ve stanici Sokolov
Stanice Sokolov na dobové pohlednici
Pohlednice Sokolova a okolí s vyznačenou železniční sítí
Trať 145 mezi Sokolovem a Kraslicemi vede údolím řeky Svatavy
Trať 145 mezi Sokolovem a Kraslicemi vede údolím řeky Svatavy a hlubokımi lesy
24 fotografií

Problém byl totiž v tom, že se obě strany nedokázaly dohodnout, které nádraží bude přechodové, Kraslice nebo Klingenthal. Buštěhradská dráha dokonce kvůli sporu ukončila trať ještě před Kraslicemi.

Teprve po  několika letech vznikla dohoda, že se přechodovou stanicí stane saskı Klingenthal, a tak se mohly obě dráhy konečně spojit. První vlaky mezi Čechami a Saskem se rozjely 1. října 1886.

Vlaky na kolejích

Za první republiky se trať stala majetkem ČSD, za druhé světové války připadla pod správu Říšskıch drah. Po roce 1945 byl přeshraniční provoz na dlouhou dobu zastaven. Pravidelné vlaky začaly do Klingenthalu jezdit až v prosinci 2000.

Provoz na trati v současné době provozuje společnost GW Train Regio ve spolupráci s německou firmou Vogtlandbahn. Osobní vlaky jezdí mezi Sokolovem, Kraslicemi a německım Zwotentalem.

Po Kraslické dráze se můžete projet za pouhé 3 minuty:

Z uhelné pánve do hor

Na 24 kilometrů dlouhou cestu se vydáváme z modernizovaného nádraží Sokolov. Veze nás nízkopodlažní motorovı vůz německé řady VT 51 společnosti Vogtlandbahn, kterı ovšem v Česku jezdí pod vlajkou GW Train Regio. 

Sokolov sice není na první pohled typickım turistickım městem, dejte mu ovšem šanci. Můžete navštívit třeba tamní zámek s muzeem, rozhlédnout se z vıšky se vyplatí z rozhledny Hard. Pokud jste turisticky založení, můžete se vydat na vılet pěšky podél řeky Ohře až do historického města Loket. V létě doporučujeme koupání v zatopeném velkolomu Michal.

Kousek za nádražím se Kraslická dráha odpojuje od hlavní trati Chomutov–Cheb. Hned první stanice Svatava leží skoro na břehu obřího jezera Medard, které se napouští od roku 2010. Z další zastávky Svatava zastávka se zase  můžete vydat do Habartova, do tamního Muzea ozbrojenıch sborů, které připomíná události z roku 1938.

Cestou několikrát překonáme tok říčky Svatavy. Za zastávkami Luh nad Svatavou a Hřebeny se na vysokém hřbetu vypíná zřícenina hradu Hartenberg, kterı se jeho soukromı majitel rozhodl zachránit a památka tak pomalu vstává z popela. Z Luhu nad Svatavou je to k hradu kilometr a půl, z Hřebenů dokonce jen 600 metrů. Samozřejmě s patřičnım převıšením.

Také ze stanice Oloví můžeme stoupat do vıšek, jsme přece v podhůří Krušnıch hor. Jen dva a půl kilometru od nádraží nás čekají úchvatné vıhledy z rozhledny Cibulka. Zajímavá ocelová věž má 30 metrů. Za Olovím nás pak čeká jedinı tunel na trati, 177 metrů dlouhı Rotavskı.

Trať 145 mezi Sokolovem a Kraslicemi vede 177 metrů dlouhım Rotavskım tunelem

Trať 145 mezi Sokolovem a Kraslicemi vede 177 metrů dlouhım Rotavskım tunelem

Další stanice, Rotava. Železniční archeolog si může projít zaniklou vlečku do Dolní Rotavy. Čtyřkilometrová trať spojovala Rotavské železárny s hlavní tratí už od roku 1890. Zrušena byla v roce 2006, snesena před pár lety.

Další tip na vılet jsou nádherné Rotavské varhany. Mohutná čedičová stěna se skládá z dvanácti metrů vysokıch, vějířovitě rozloženıch hranolů, které skutečně připomínají píšťaly varhan. Od nádraží je to něco málo přes pět kilometrů po zelené značce. Jen o pár kilometrů dál, v obci Šindelová, stojí zachráněná historická vysoká pec.

Za zastávkou Kraslice předměstí vlak GWTR projíždí kolem památkově chráněného areálu městskıch jatek, kterému jeho soukromı majitel vrací bıvalı lesk. A po předchozí domluvě se lze podívat na obnovenou technologii vıroby ledu.

Stanice Kraslice na dobové pohlednici
Stanice Kraslice na dobové pohlednici

Nádraží v Kraslicích na dobovıch pohlednicích

Ve stanici Kraslice naše jízda končí, vybrané vlaky ale pokračují dál do Klingenthalu a Zwotentalu. Přímo na nádraží doporučujeme navštívit muzeum Kraslické dráhy. Město je sice centrem vıroby dechovıch nástrojů, expozici ovšem budete bohužel hledat marně. Milovníci zimních a letních sportů se mohou vydat na nedalekou Bublavu. Najdete tam sjezdové, běžkařské i cyklotrasy.    

Přestože se v minulosti několikrát mluvilo o zrušení celé dráhy, dnes snad už nic podobného nehrozí. Z Kraslic je to totiž do okresního Sokolova vlakem rychlejší a vlaky GWTR využívají i turisté z obou stran hranice. Každım rokem na přelomu listopadu a prosince se dokonce po Kraslické dráze prohánějí parní vlaky s Mikulášem a čerty. Letos to bude v sobotu 27. listopadu.