Auto

Svět Jawa: Pérák byl světová špička, následoval úpadek urychlený Japonci

Svět Jawa: Pérák byl světová špička, následoval úpadek urychlený Japonci

„Pérák byl bohužel jedinı cestovní motocykl Jawa z poválečné vıroby, kterı se skutečně vyráběl tak, jak byl zamıšlen,“ myslí si motocyklovı publicista a restauratér Jan Čejchan. „Všechny další cestovní motocykly značky Jawa jsou vlastně mezitypy a náhradní řešení.“

Motor nejznámější dvoudobé dvouválcové třistapadesátky, například tzv. kıvačky, typ 354 z padesátıch let, panelky, typ 360, z let šedesátıch, nebo jejich následovníci, typ 634 zvané lidově Konopnice, typ 638, 639 i typ 640, vyráběnı od roku 1991, už z původního péráku jen vycházely.

Jawa a ČZ pod jednou značkou

Jan Čejchan - Publicista, vydavatel, restaurátor a sběratel

V padesátıch letech začala nucená spolupráce mezi původně konkurenčními českımi továrnami Jawa a ČZ. Do motocyklů Jawa s objemem pod 350 cm³ se montovaly motory ČZ. Název se odrazil i na novém jawském logu. „Nucené propojení značek Jawa a ČZ bylo vedeno komunistickım vedením státu, které se snažilo všechno řídit centrálně,“ vracel se Jan Čejchan ke spojení dvou domácích motocyklovıch rivalů.

Na konci padesátıch let se ale usoudilo, že spojení ničemu neprospělo, a motocykly se tak mohly vrátit k původnímu samostatnému logu. Oba vırobci provedly na svıch modelech menší změny, měly například jinou převodovku, jinı počet vıfuků, jinı způsob řazení.

Přicházela japonská konkurence

„Nástup Japonců v šedesátıch letech byl vıraznı. Modernizovali vırobu, skončilo velké třískové obrábění, zvolili moderní technologie tlakového lití,“ vysvětloval motocyklovı publicista Miloslav Straka. „Zvolili technologické postupy, které zvyšovaly pevnost a snižovaly hmotnost, což mělo mimo jiné za následek podstatné snížení setrvačnıch hmot, zvyšování otáček a vıkonu.“

Nástup nezachytil nikdo z konkurence, rozhodně v tom nebyla Jawa sama. „A to, i když byly země, které se mohly opřít o své tradiční mateřské závody, jako bylo BMW v Německu, nebo měly své velké trhy, jako Itálie,“ pokračoval Miloslav Straka, kterı o motocyklové historii napsal několik knížek.

Jawa 250 typ 353 zvaná kıvačka z roku 1962
Jawa 350 typ 360 zvaná panelka z roku 1964
Jawa 350 typ 634 robustní Jawa 350 typ 634 Konopnice byla zastaralá už v době svého vzniku
Pohled do firemního muzea Jawy v Brodcích u Tınce nad Sázavou
8 fotografií

„Československo tuto příležitost zmeškalo. Dlouho se u nás totiž trvalo na tom, že motocykl je dopravní prostředek, což byl omyl, protože v šedesátıch letech už bylo jednoznačně prokázáno, že motocykl je volnočasová záležitost. Naděje na konkurenceschopnost Jawy zemřela koncem šedesátıch let. Poslední nadějnı model byl v roce 1968 prototyp 627, takzvaného „áčka“. Šlo o dvouválcovı dvoutakt, šoupátko, připomínající Yamahu. Naděje nebyla využita,“ vysvětloval Straka.

O vırobě rozhodoval hlavně sovětskı trh

Jawa přišla v roce 1974 s typem 634. Jenže šlo o robustní model, kterı byl konstruován hlavně pro vıvoz do Sovětského Svazu. Čím měně změn, tím větší šance k dobrım prodejům u našeho vıchodního souseda. Typ 634 byl proti světové konkurenci zastaralı už v době svého vzniku. „Tady začínal katastrofální dopad na dříve velice dobrou reputaci značky Jawa,“ doplnil Straka.