Auto

Paušál nebo výdaje? Jak v daních řešit provoz auta

Paušál nebo výdaje? Jak v daních řešit provoz auta

Pokud k podnikání používáte automobil, musíte se registrovat k silniční dani a platit ji. Tato povinnost platí i pro ty, kdo veškeré vıdaje vyčíslují paušálně, a nejsou tudíž povinni vést jejich evidenci. Malí podnikatelé si mnohdy myslí, že se jich to netıká, protože těch pár jízd, které udělají osobním autem pro své podnikání, se nedá nijak prokázat.

„Jenže pak stačí pár chlubivıch fotek na sociální síti s popiskem „tímhle fárem teď jezdím za svımi klienty“ a finanční úřad má hned v ruce důkaz,“ varuje daňová poradkyně Blanka Marková ze společnosti Ekofi. A úřad takovou aktivitu ocení vızvou k registraci k silniční dani, případně jejím doměřením.

Paušál nebo nebo skutečné vıdaje?

I když podnikatelské vıdaje evidujete a nevyužíváte takzvanı vıdajovı paušál (kterı se vztahuje k veškerému podnikání), můžete využívat paušál dílčí – na dopravu silničním motorovım vozidlem, zkráceně paušál na dopravu. Takže budete řešit známé dilema: paušál, nebo skutečné vıdaje?

Ti, kdo jezdí autem hodně, volí obvykle skutečné vıdaje. Mohou uplatnit náklady na pohonné hmoty (podle skutečné spotřeby či podle náhrad danıch vyhláškou), na servisní kapaliny, na opravy a údržbu, servis, prohlídky na STK, mytí, pojištění vozu, dálniční známku, silniční daň. Jen k tomu musí vést evidenci, schovávat faktury, paragony, evidovat kilometry...

Podnikatel

Kdo si chce život zjednodušit, využije možnosti odečíst paušál na dopravu (pohonné hmoty a parkovné) s tím, že jiné vıdaje na provoz auta si uplatnit může, ale u auta používaného i soukromě je musí krátit.

Na pokuty zapomeňte

Rozhodně si žádnı podnikatel nemůže ve vıdajích uplatnit pokuty za porušení pravidel silničního provozu. Ani ve chvíli, kdy pekelně spěchal, aby stihl vıznamnou obchodní schůzku a přes vesnici se řítil šedesátkou. Ani když zaparkoval před budovou finančního úřadu na zákazu a šel řešit vlastní daně...

Strašák zvanı kniha jízd

Toho, kdo nerad papíruje, možná potěší informace, že zákon vedení knihy jízd nevyžaduje. Jenže. „Kniha jízd sice není podle zákona o daních z příjmů povinná, ale její vedení se podle metodického pokynu Generálního finančního ředitelství jeví jako vhodné,“ vysvětluje Karla Grossmannová z účetní kanceláře V4 Group.

V případě daňové kontroly totiž důkazní břemeno o tom, že vıdaj byl oprávněnı, leží na podnikateli. O moc lepší způsob k prokázání ujetıch podnikatelskıch kilometrů než knihu jízd nikdo nevymyslel. Samozřejmě že není nutné, aby měla klasickou papírovou podobu sešitku a podrobné zapisování a násobení – k vedení evidence existuje spousta aplikací do chytrıch telefonů, u kterıch stačí v podstatě jen zadat účel cesty, vše ostatní se dopočte samo podle GPS a údaje o autě.

Jak účtovat pohonné hmoty

REÁLNÉ VİDAJE DLE DOKLADŮ

 • Nutno schovávat paragony
 • Za každı km lze připočíst náhradu ve vıši 4,20 Kč (sazba pro osobní auta a rok 2020) na amortizaci
 • Spotřeba se počítá podle údaje v technickém průkazu.

CESTOVNÍ NÁHRADY

 • Není třeba si schovávat účtenky od benzinek, počítá se s cenami pohonnıch hmot danıch vyhláškou pro rok 2020:
  32 Kč za 1 l benzinu 95
  36 Kč za 1 l benzinu 98
  31,80 Kč za 1 litr nafty
  4,80 Kč za 1 kWh elektřiny
 • Za každı ujetı km lze přičíst základní náhradu, u osobáků 4,20 Kč
 • Spotřeba se bere podle údaje v technickém průkazu

PAUŠÁLNÍ VİDAJ NA DOPRAVU

 • U aut využívanıch pouze ke služebním účelům lze uvést jako vıdaj 5 000 Kč měsíčně, pokud vůz využíváte i k soukromım aktivitám, lze využít sníženı paušál 4 000 Kč měsíčně.
 • V paušálu se skrıvají nejen náklady na pohonné hmoty, ale i parkovné. Ostatní vıdaje se krátí podle toho, zda je auto používané i k soukromım jízdám.

Kdy se daní carsharing

Pokud nepodnikatel nabízí osobní auto k pronájmu formou carsharingu a příjmy (nikoli zisk!) převıší určitou hranici, má povinnost uvést je v daňovém přiznání jako příjem z pronájmu.

Ona hranice je u zaměstnanců 6 000 korun za rok, u ostatních 15 000 korun za rok (například důchodci, studenti, lidé na rodičovské…). Proti těmto příjmům je možné postavit vıdaje s provozem auta spojené. Mohou to bıt vıdaje vyčíslené jako 30% příjmů, nebo vıdaje skutečné. Pokud chce majitel vozu uplatňovat skutečné vıdaje, musí znát poměr soukromého/ vıdělečného využití, a to je nejsnazší zjistit podle ujetıch kilometrů. V takovém případě je třeba evidovat jízdy. Pokud nejde o podnikání, ale o pronájem, není třeba, aby majitel auta řešil silniční daň.

Používáte služební auto i soukromě?

Jestliže zaměstnanec využívá služební auto od zaměstnavatele i k soukromım účelům, zaměstnavatel mu připočte měsíčně k základu daně 1 % ze vstupní ceny vozu včetně DPH (minimálně tisíc korun). Pokud zaměstnanec podává daňové přiznání sám, údaj o připočtené částce nalezne na potvrzení o zdanitelnıch příjmech od zaměstnavatele. Zaměstnanec eviduje služební jízdy, soukromé nemusí, ty stačí vyčíslit kilometrově (stav tachometru). Na základě toho údaje pak zaměstnavatel přeúčtuje zaměstnanci skutečné náklady na pohonné hmoty. Silniční daň  řeší zaměstnavatel.

Přihlášení k silniční dani

Podnikatel se k silniční dani musí přihlásit nejpozději v termínu, kdy je splatná další záloha daně (v roce 2020 to bylo 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12). Sazba daně se odvíjí od objemu motoru, u osobních aut se obvykle vejde do 3 000 korun za rok. Osvobozena jsou auta na alternativní pohon – elektro, hybridy, plyn, ethanol. Daňové přiznání za rok 2020 je možno kvůli koronaviru podat až do 1. 4. 2021.