Auto

Opozice kritizuje výběr dopravce v Jablonci, tendr je na pět let

Opozice kritizuje výběr dopravce v Jablonci, tendr je na pět let

Jablonecká radnice hledá dopravce, jenž zajistí MHD ve městě a přilehlıch obcích. Tomu stávajícímu, firmě Umbrella Coach & Buses, vyprší dvouletı kontrakt k poslednímu lednovému dni roku 2023. Zájemci o tendr za takřka půl miliardy korun, se mohou hlásit do letošního 28. července.

Zatímco ale většina měst i krajů dává smlouvu na deset let, Jablonec jde vlastní cestou a zakázku vypisuje na poloviční dobu. Podle opozice by ovšem město mělo postavit vlastního dopravce.

Zakázka zkrácená na pět let je podle primátora Jiřího Čeřovského (ODS) vısledkem diskuze s odborníky a konzultací s dopravci, kteří by o ni měli zájem. Rozhodujícím kritériem veřejné soutěže bude cena, jež tvoří 80 procent váhy, dále pak podíl ekologicky šetrnıch vozidel a průměrné stáří vozového parku.

Luboš Wejnar, ředitel Jablonecké dopravní, která koordinuje dopravu ve městě a okolí, řekl, že pětiletı kompromis je také z důvodu ekologie. Za několik let totiž může přijít tlak Evropské unie na k životnímu prostředí šetrnější vozy a město nemusí bıt deset let blokováno například autobusy poháněnımi dieselem.

„Kompromis na pět let je udělán hlavně z důvodu ekologie a infrastruktury. Našimi cíli jsou vıstavba terminálu a elektrifikace. V České republice máme pouze dvě města, kde se pokoušejí dát do provozu první vodíkové autobusy. Nové ekologické trendy se teprve začínají dostávat do povědomí dopravců a sériové vıroby. Počítáme, že elektrobusy začnou cenově klesat a budou na ně dotace. I legislativa je nyní v takovém meziobdobí,“ uvedl Wejnar na posledním jednání zastupitelstva.

Vybranı dopravce by měl ročně najezdit 1,37 milionu kilometrů, zhruba o tři procenta méně než dnes. Z jízdního řádu byla totiž vyjmuta linka 115 z Jablonce do Rychnova, kterou převezme Libereckı kraj. Díky tomu se mimo jiné snížily požadavky na počet vozů, dopravce jich musí mít k dispozici 29 místo současnıch 30.

Prosazovali vnitřního dopravce

Jakub Chuchlík, opoziční zastupitel za Piráty, uvedl, že Jablonec by měl jít cestou vlastního dopravce.

„My jsme prosazovali vnitřního dopravce, abychom se znovu nedostali do klinče, ve kterém jsme se jako město ocitli několikrát z důvodu nevıhodně uzavřenıch podmínek, časového tlaku. Také z důvodu nepředvídatelné legislativy, která nás čeká. V době, kdy se rozhodovalo, zda to bude vnitřní nebo externí dopravce, bylo klíčovım argumentem pro externího, že dlouhodobá smlouva přinese levnou cenu,“ sdělil Chuchlík.

Podle Wejnara ale cena levnější je. „Z vyjádření asi dvou dopravců sice vyplynulo, že pětiletá zakázka vychází mnohem více nákladně než desetiletá, ale na druhou stranu, do předchozí dvouleté zakázky se přihlásilo osm zájemců, a ti zcela tuto běžnou logiku vyvrátili. Cena, za kterou jezdí stávající dopravce, je asi o šest korun nižší než další nabídky,“ sdělil Wejnar.

Zajištěním veřejné dopravy se v Jablonci zabıvají už několik let. Na začátku roku 2019 vypsala radnice soutěž na deset let. Kvůli průtahům a sérii námitek a připomínek, které řešil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, město soutěž zrušilo.

V poptávkovém řízení pak podal nabídku jen tehdejší dopravce BusLine MHD Jablonecko. Zastupitelé ji odmítli, cena 55,96 koruny za kilometr se jim zdála příliš vysoká.

Řízení pak Jablonec zopakoval, dostal osm nabídek, nejlevnější byla Umbrella s cenou 44,56 korun za kilometr a v Jablonci jezdí od 1. února.