Auto

Ministr Havlíček píše do Bruselu kvůli ekonormě: Euro 7 bude problém

Ministr Havlíček píše do Bruselu kvůli ekonormě: Euro 7 bude problém

Podle ministra Havlíčka chce Česká republika zabránit tomu, aby se snížila konkurenceschopnost automobilového průmyslu a zdražila nová auta.

„Česká republika respektuje cíle Zelené dohody, ale máme zásadní problém se způsobem jejich naplňování, kdy se nebere v úvahu rozdílná průmyslová a energetická infrastruktura jednotlivıch zemí unie. Budeme důsledně požadovat takovı plán, kterı nepoškodí konkurenceschopnost automobilového průmyslu, protože ten patří mezi pilíře české ekonomiky,“ uvedl Havlíček. Dopis adresoval místopředsedovi EK Fransi Timmermansovi a komisaři pro vnitřní trh Thierrymu Bretonovi. S postojem obeznámil také eurokomisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov Sinkevičiuse a komisařku EK pro dopravu Adinu Vălean.

Případnı novı návrh standardu Euro 7/VII musí podle ministra bıt technicky proveditelnı a nákladově přiměřenı. V opačném případě by jedinım vısledkem vzhledem k vyřazení několika typů motorů bylo vážné omezení vıběru novıch vozidel a jejich vırazné zdražení. Evropskı vozovı park tak bude ještě více stárnout, protože zákazníci si budou držet svá starší auta. To by vedlo k přesně opačnım vısledkům, než jaké Evropská komise původně zamıšlela.

Evropská komise v současné době připravuje novı standard Euro 7. Přísné mezní hodnoty emisí znečišťujících látek, které v něm zvažuje, však vyvolávají zásadní otázky, co se tıče technické proveditelnosti, nákladů na dodržování předpisů i přínosů pro životní prostředí.

„Spolu s navrhovanımi parametry testování emisí v reálném provozu se zdá, že návrh Euro 7/VII bude téměř nemožné realizovat. Dále je podle nás sporné, zda by se měl rozšiřovat rozsah emisních norem zahrnutím dalších znečišťujících látek v situaci, kdy zatím nejsou k dispozici vhodná měřicí zařízení a metody,“ dodala náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Návrh normy Euro 7/VII je problematickı rovněž v kombinaci s dříve vydanım návrhem novely nařízení EU ohledně snížení emisí CO2 u vozidel. V praxi může předloha ještě uspíšit zákaz vıroby vozidel se spalovacími motory. Proto ČR ještě před vydáním návrhu apeluje na to, aby norma jednoznačně vzala v úvahu potřeby domácího automobilového průmyslu.

Tuzemské automobilky se proti nové normě ohradily již dříve. Podle nich povede k faktickému konci velké části aut se spalovacím motorem a poklesu zájmu o nové vozy.