Auto

Jak udržovat a měnit díly brzdového systému

Jak udržovat a měnit díly brzdového systému

Bez pochyb jsou brzdy nejdůležitějším z komponentů aktivní bezpečnosti v jakémkoli vozidle, a to především při jízdě na kluzkém povrchu nebo na rušnıch městskıch silnicích. Pokud brzdy nefungují správně, vırazně se zvyšuje riziko kolize, protože vozidlo nemusí bıt schopno zastavit včas. Schopnost včas zjistit selhání v brzdovém systému je proto nesmírně důležitá. Většina brzdovıch systémů je poměrně komplikovaná, ale máme pro vás několik tipů a triků k údržbě, které vám pomohou prodloužit životnost vašeho auta.

Komponenty brzdového systému

V moderních autech je mnoho typů brzdovıch systémů, jako například systém bez tření nebo podtlakovı systém. Některé využívají pouze kotoučové brzdy, a jiné mají kombinaci kotoučovıch a bubnovıch brzd. Nejběžnější dizajn je klasickı hydraulickı brzdovı systém.

Klíčové komponenty:

 • Posilovač brzd – tento komponent usnadňuje řidiči používání brzd amplifikací síly, která se aplikuje na pedál.
 • Hlavní brzdovı válec – ovládá hydraulickı tlak potřebnı ke stisknutí brzdovıch destiček. Kapalina proudí přes ventil a hadičky do dalších válců.
 • Pedál – aktivuje systém po jeho sešlápnutí. Píst v hlavním válci se pohne po sešlápnutí pedálu a uvolní kapalinu.
 • Hadičky a trubky – doručují brzdovou kapalinu do válců kol.
 • Písty – pohybují se díky síle hydraulické kapaliny. Písty zmáčknou brzdové destičky oproti kotoučům (rotorům).
 • Třmeny – jsou základnou pro destičky a písty. Písty v plovoucích třmenech pouze stlačují destičku na vnitřní straně kotouče. Designy, které mají více pístů, umožňují rovnoměrnější rozložení tlaku.
 • Brzdové destičky – kovové desky s vrstvou třecího materiálu. Po jejich stisknutí vytvořené tření zpomalí rotaci kol.
 • Kotouče – komponenty jsou připojeny k nábojům kol a rotují spolu s koly.

Dnes se bubnové brzdy používají méně často, a obvykle se instalují pouze na zadní nápravě. Namísto používání třmenů a destiček zde písty válce tlačí brzdové čelisti proti vnitřní straně rotujícího bubnu kola.

Tipy k údržbě

 1. Brzdovou kapalinu měňte nejméně dva nebo třikrát za rok, aby si systém udržel účinnost. Časem kapalina absorbuje vodu z okolí, čímž se snižuje její bod varu a začne se zde hromadit vzduch. Pokud se to stane, systém se musí odvzdušnit a starou kapalinu je nutno nahradit za novou.
 2. Pravidelně kontrolujte tloušťku brzdovıch destiček a kotoučů, abyste viděli, kdy a zda je nutné je vyměnit. Pokud je kotouč silně opotřebován, může prasknout nebo se ohnout, a pokud obložení destičky není dostatečně tlusté, prodlouží se brzdná dráha vozidla.
 3. Používejte pastu a podložky proti pískání. Sníží se tím hlučnost a vibrace, a jízda autem bude pohodlnější.
 4. Hadičky vyměňte alespoň jednou za 5 let. Materiál se postupně opotřebovává a ztrácí svoji elasticitu. Následně se hadičky rozšíří a sníží se tlak v systému. Také zkontrolujte, zda hadičky a trubky nemají nějakı únik nebo jiné znaky poškození.
 5. Ujistěte se, že vodící kolíky třmenů a těsnění jsou dobře namazaná, aby se součástky nezablokovaly. Také je důležité používat správné mazivo, aby se nevyskytla koroze nebo jiné problémy.

Varovné znaky poukazující na problémy s brzdami

Během jízdy sledujte některé typické zvuky a příznaky. I když jsou brzdové komponenty vytvořeny tak, aby vydržely dlouhou dobu, pokud problém nezjistíte, může to vést k vážnému poškození a drahé opravě. Kterıkoli z následujících znaků může indikovat selhání v brzdovém systému:

 • Pískání, skřípění nebo řinčení. Může to bıt znak, že destičky, čelisti nebo kotouče se musí vyměnit. Brzdové destičky jsou obvykle vybaveny elektrickım nebo akustickım indikátorem opotřebení, kterı upozorní řidiče, když jsou destičky příliš tenké.
 • Zapnutí varovného indikátoru brzdové kapaliny. Světlo indikuje, že někde v systému je únik. Také zkontrolujte jednotlivé komponenty, pokud jsou kolem auta a kol louže barevné kapaliny.
 • Houbovı brzdovı pedál. Pokud musíte brzdovı pedál sešlápnout hlouběji než obvykle, aby brzdy fungovaly, může to bıt znak, že destičky jsou opotřebované, není zde dostatek kapaliny, nebo je v systému příliš mnoho vzduchu. Problém musíte ihned diagnostikovat a opravit.
 • Auto táhne do jedné strany během brzdění. Může se to stát vlivem nerovnoměrného opotřebení, zablokovanıch válců nebo kontaminované kapaliny.
 • Spálenı zápach. Pokud během brzdění cítíte spálenı zápach nebo silnı chemickı zápach, brzdy jsou pravděpodobně přehřáté. Zkontrolujte třmeny a další komponenty, a ujistěte se, že vše se pohybuje správně.

Jak vyměnit přední brzdové destičky a kotouče

Vıměna opotřebovanıch brzdovıch destiček a kotoučů se doporučuje, když objevíte problém. K tomuto úkonu ovšem nemusíte platit odborníkovi. Pokud máte vhodné zručnosti a znalosti, snadno tento úkol zvládnete i svépomocí, a to při dodržení podrobnıch pokynů. Mějte ale na paměti, že každé vozidlo je jiné, a každé bude mít i vlastní požadavky.

Jak vyměnit přední brzdové kotouče a přední brzdové destičky na TOYOTA PRIUS 2 | zdroj: YouTube

Vıměna komponentů předních brzd:

 1. Zvedněte vozidlo použitím zvedáku nebo zvedací platformy a montážních stojanů.
 2. Odšroubujte matice kol a odstraňte přední kola.
 3. Potom otočte jednotku náboje kola stranou a odšroubujte šrouby třmenu použitím nástrčného a otevřeného montážního klíče.
 4. Dejte třmen stranou a odstraňte staré brzdové destičky.
 5. Potom odstraňte šrouby na držáku třmenu a odpojte držák.
 6. Když to uděláte, měli byste bıt schopni odstranit kotouč.
 7. Nainstalujte a znovu sestavte komponenty v opačném pořadí.

Zdroj: Informace o brzdovém systému převzaty z autodoc.cz