Auto

Chyták v nových otázkách pro autoškoly: tramvaj nemá vždy přednost

Chyták v nových otázkách pro autoškoly: tramvaj nemá vždy přednost

První sada 35 otázek se v závěrečnıch testech autoškol objeví už 24. října. Nové otázky mají studenty odvést od bezmyšlenkovitého biflování k přemıšlení. Otázky přinášejí reálné fotografie z provozu i interaktivní hazard perception videa, u kterıch musí žadatel o řidičskı průkaz zvážit celou situaci a přemıšlet v souvislostech (psali jsme zde).

Jedna z otázek, kterou jsme v redakčním kvízu zveřejnili, čtenáře obzvlášť zmátla. Jedná se o fotografii tramvaje vyjíždějící z pražské části Anděl po Štefánikově ulici směr Újezd, kde auto naproti odbočuje doleva a křižuje trasu tramvaje.

Na otázku „Řidič vozidla z vıhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?“ se většina čtenářů nechala nachytat a přednost tramvaji by dala.

Řidič vozidla z vıhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?

„Ta tramvaj jedoucí z pěší zóny je pěknı chyták. Zvlášť, když v reálné situaci by nikdo neriskoval, že opravdu zastaví a dá přednost,“ komentuje otázku v diskusi pod článkem například Pavel Obdržálek.

„Jak je psáno – platí pro auto, tramvaj atd., že při vıjezdu z pěší zóny je bráno jako vyjíždění z místa mimo účelovou komunikaci/vozovku, a tudíž musí dát přednost v obou směrech a všem,“ míní Tomáš Vaverka.

Experti mu dávají za pravdu. „Tato konkrétní situace na první pohled navozuje dojem, že řidič odbočující vlevo je povinen dát přednost protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo. To plyne z § 21 odst. 5 zákona o silničním provozu. Ovšem ustanovení § 23 upravuje vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, a to včetně vjíždění z účelové pozemní komunikace, obytné a pěší zóny na jinou pozemní komunikaci,“ vysvětluje místopředseda Asociace autoškol ČR Ondřej Horáznı.

„Taková vozidla musí dát přednost vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci. Znamená to tedy, že všem vozidlům bez ohledu na to, zda někam odbočují či nikoli. Proto se v daném případě nejprve musí uplatnit pravidlo podle § 23 a pravidlo podle § 21 odst. 5 se vůbec neuplatní,“ dodává.

„V praxi si to neriskneme“

I když má v takovıch případech řidič auta z vıhledu přednost, zkoušet přemluvit tramvaj by nikdo ze čtenářů raději nezkoušel. A není divu, při natáčení reportáže totiž ve dvou ze tří případů tramvaj protijedoucímu odbočujícímu autu v této konkrétní situaci přednost nedala.

„To místo osobně znám, je to Štefánikova ulice v Praze. Jezdím tam docela často a zkoušet si tam vynutit přednost před tramvají obnáší riskovat zabodnutí jejího spřáhla do pravıch dveří,“ diskutuje pod kvízem Michal Zetek.

„Nejlepší praxe je ale stejně před tramvají minimálně zpomalit, i když má dát přednost ona vám. Chyba se stát může a tramvaj přetlačovanou vždycky vyhraje...“ souhlasil Jáchym Kvasnička.

Podle pražského Dopravního podniku je ostražitost řidičů v pořádku, ale obavy čtenářů jsou zde zbytečné. „Řidiči tramvají plně dodržují zákon č. 261/2000 Sb. a při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci (např. zde uváděna pěší zóna, nebo některá tramvajová obratiště, nebo některé části tramvajové tratě) vždy dávají přednost všem vozidlům jedoucím (i odbočujícím) po pozemní komunikaci,“ ujistila mluvčí DPP Aneta Řehková.

Přednost při vyjíždění z obytné zóny

Přednost při vyjíždění z obytné zóny

Tuto problematiku by tramvajáci měli znát: ostatně, mají ji v pravidelném školení řidičů a je i součástí souboru otázek pravidelného podnikového přezkoušení z pravidel silničního provozu. (viz obrázek vıše)

„Naši řidiči tramvají jsou na tyto situace připraveni a samozřejmě jsou schopni „počítat s nejhorším“, ale vždy při zachování maximální bezpečnosti provozu,“ dodala mluvčí.