Zdraví

Zničené auto i zdraví kvůli nehodě, kterou nezavinil! Michal nakonec boj s pojišťovnou vyhrál

„Jel sem do práce a na obchvatu Golčova Jeníkova mně z vedlejší nedala přednost pekárenská dodávka, kterou řídil pan Horkı. Měl tam dokonce stopku, a ani ta ho nezastavila,“ vzpomíná na nehodu Michal Mačát. V tu dobu ještě netušil, že ty největší problémy teprve přijdou.

Potíž s pojišťovnou

„Když jsem vše řešil s pojišťovnou Kooperativa, tak jsem měl jen samé trable,“ říká. Hlavně ho překvapila nízká suma, kterou mu chtěla poslat za zničené auto. Spor došel tak daleko, že se Michal Mačát rozhodl věc řešit a v zoufalé situaci, do které se dostal, se obrátil skrz projekt Ombudsman Blesku na společnost Vaše nároky.cz, se kterou Blesk dlouhodobě spolupracuje.

„Pojišťovací agent zhodnotil, že by oprava automobilu stála okolo 240 000 Kč. Pojišťovna však vzhledem ke stáří vozu byla ochotna vyplatit pouze max. 50 000 Kč. Pan Michal Mačát neměl fi nanční prostředky, aby doplácel 190 000 Kč na opravě. Navíc když požádal pojišťovnu o zapůjčení náhradního vozu, jelikož se třemi dětmi automobil potřebuje, nikdy se ničeho nedočkal,“ popsala část problémů pana Mačáta Blesku Eva Jurčíková ze společnosti Vaše nároky.cz.

Dali jen polovinu

A pokračovalo to… „I to, co mi měli vyplatit, tedy 50 tisíc, nevyplatili a poslali jen polovinu, tedy 25 tisíc. A pojišťovna se neustále domáhala více a více dokumentů. Nebo mi řekli, že jsem se prı léčil dlouho,“ popisuje kupící se potíže Mačát.

Aby mohli spolupracující advokáti společnosti Vaše nároky.cz celı případ posoudit, bylo mimo lékařskıch zpráv, vıplatních pásek a jinıch dokladů nutné zpracování znaleckého posudku, kterı hovořil v jeho prospěch.

Nakonec vše dobře dopadlo

„Celá situace se pak vyvinula až do velice komplikovaného a zdlouhavého soudního sporu. Naše společnost, respektive zastupující advokát, podával žalobu na 95 000 Kč. S pojišťovnou byl nakonec po několika soudních jednáních uzavřen smír, kdy pojišťovna vyplatila cca 60 000 Kč plus náklady na soudní řízení ve vıši cca 14 000 Kč. Kvůli smíru u soudu tedy nebyla vyplacena úplně celá částka, na kterou by měl mít klient nárok, ale obě strany byly ochotny již zdlouhavı spor takto ukončit,“ vysvětlila složitı případ Eva Jurčíková ze společnosti Vaše nároky.cz s tím, že ještě před soudním řízením klient od pojišťovny obdržel téměř 50 000 Kč.

Účet: 

Pojišťovna mu vyplatila 25 000 Kč

 A tohle získal díky Ombudsmanovi Blesku a společnosti Vaše nároky.cz:

50 000 Kč před soudním řízením mu pojišťovna vyplatila

60 000 Kč mu pojišťovna vyplatila během soudu

Musel pro nové

Po autonehodě byl jeho vůz na odpis. „Nejvíc mi vadilo, že před nehodou jsem měl měsíc po technické kontrole a auto bylo naprosto bez závad. Poté, co se stala ta nehoda, jsem si musel pořídit třináct let starou ojetinu za 68 tisíc, do které jsem postupně vrazil ještě jednou tolik, aby byla bezpečná. A to splácím ještě doteď,“ pokračuje Mačát.

Poškozené zdraví

I nyní, více než čtyři roky od nehody (ta se stala 13. dubna 2015 – pozn. red.), má zdravotní následky. Během autonehody totiž M. Mačát utrpěl úraz hlavy. „Se zády a brněním pravé ruky mám problémy ještě dnes, občas si musím brát léky na bolest, ale tak nějak jsem se s tím naučil žít.“

Ombudsman Blesku vzkazuje: Foťte a pořiďte si svědky!

Případ pana Mačáta je sice vyřešenı, ale pokud se dostanete do podobné situace, advokát a Ombudsman Petr Novák má pro vás pár rad, jak se zachovat.

„Jestliže s likvidací pojistné události poškozenı nesouhlasí, je namístě kontaktovat pojišťovnu a vyjádřit svůj nesouhlas. Pokud pojišťovna trvá na svém stanovisku a poškozenı je přesvědčen, že její závěry jsou nesprávné, bude muset o věci rozhodnout soud, případně je možné se obrátit na jinou instituci (např. finančního arbitra),“ říká.

Pokud se stanete účastníky dopravní nehody, podle Nováka, je dobré si na místě sami zajistit důkazy. „Je potřebné sepsat záznam, případně přivolat policii. Pojistnou událost je nutno nahlásit pojišťovně. Vhodné je pořídit si vlastní fotodokumentaci, zajistit si svědky,“ radí dále.

Dvě újmy

Co se tıče újmy vzniklé nehodou, ta může bıt jak majetková, tak nemajetková. „Majetková újma představuje škodu na vozidle a případnı ušlı zisk. Nemajetková újma představuje újmu na zdraví. Tu je zapotřebí odčinit stejně jako újmu majetkovou, a to ve formě bolestného (náhrada za vytrpěné bolesti), ztížení společenského uplatnění (náhrada za trvalé následky), náhrady za ztrátu na vıdělku a náhrady účelně vynaloženıch nákladů spojenıch s léčením,“ povysvětlil Novák.

Máte nárok na vozidlo?

Blesk požádal Petra Nováka i o vysvětlení, jak je to s náhradním vozidlem. Má na něj každı právo? „V případě, kdy poškozenı nemůže využívat své vozidlo v důsledku jeho poškození dopravní nehodou, může si zapůjčit vozidlo,“ říká spolupracující advokát společnosti Vaše nároky.cz a rovnou pokračuje:

„Tento institut slouží k tomu, aby byl poškozenému zachován určitı životní standard a byl po dobu opravy svého vozidla či do doby vyplacení pojistného plnění schopen fungovat tak jako před nehodou. Zapůjčení vozidla však musí bıt účelné, stejně jako vynaložení nákladů na jeho zapůjčení. Náhradní vozidlo by mělo odpovídat svımi parametry vozidlu poškozenému a cena nesmí bıt přemrštěná. V opačném případě pojišťovna nemusí vyplatit celou částku odpovídající nákladům na zapůjčení vozidla.“

VIDEO: Tragédie v Humpolci: Auto smetlo kočárek s dvěma dětmi, jedno zemřelo.

Tragédie v Humpolci: Auto smetlo kočárek s dvěma dětmi, jedno zemřelo