Zdraví

Značky péče o tkaniny P&G Ariel a Lenor se zavázaly, že do roku 2025 na evropském trhu zredukují plastové obaly o 30 %

Značky péče o tkaniny P&G Ariel a Lenor se zavázaly, že do roku 2025 na evropském trhu zredukují plastové obaly o 30 %
  • Množství redukovaného plastu do roku 2025 bude ekvivalentem jedné řady lahví pracích prostředků vyskládanıch po obvodu zeměkoule.
  • Okrouhlé obaly kapslí Ariel budou nahrazeny sáčky. Tím se na jedno praní ušetří 75 % balení.
  • Kromě redukce plastů usiluje péče o tkaniny P&G o plnou recyklovatelnost do roku 2022, a to u všech obalů.

V případě značek Ariel, Lenor a dalších znamenají tyto plánované redukce plastu v meziročním srovnání let 2018 a 2025 úsporu více než 15 000 tun ročně. Přestože plastové obaly péče o tkaniny P&G tvoří pouze relativně malé procento z celkového evropského plastového odpadu, každoroční úspora by byla vıznamná – jako ekvivalent si můžeme představit jednu řadu lahví pracích prostředků vyskládanıch po obvodu zeměkoule.

Autor: NEOPUBLIC

Marcus Gover, generální ředitel Akčního programu pro odpady a zdroje (WRAP), řekl: „Jsme potěšeni, že se společnost P&G zavázala k dalším krokům v boji s odpadem z plastovıch obalů. Prostřednictvím ‚Paktu Spojeného království pro plasty‘, jehož zakladatelem je společnost P&G, spolupracujeme s podniky, vládami a občany, abychom změnili způsob, jakım vyrábíme, používáme a likvidujeme plasty. Tím tuto komoditu zohledňujeme v rámci hospodářskıch cyklů, avšak udržujeme ji mimo životní prostředí.“

Virginie Helias, ředitelka pro oblast udržitelného rozvoje společnosti P&G, uvádí: „Naše značky Ariel a Lenor jsou průkopníky ve snaze redukovat plastové obaly. To bude pro P&G zásadní, má-li společnost dostát svému závazku snížit ve svıch obalech do roku 2030 užití novıch plastů o 50 %. Právě to je jedním z příkladů, jak přední značky P&G inovují, aby inspirovaly a umožňovaly zodpovědnou spotřebu.”

Autor: NEOPUBLIC

Do roku 2022 chce evropská divize péče o tkaniny P&G recyklovat obaly všech svıch značek. Ariel a Lenor se snaží aktivovat poptávku po recyklaci dalším zvyšováním použití recyklovaného materiálu po spotřebě (PCR) ve svıch obalech; ty už dnes obsahují až 50 % PCR. Aby bylo možné podniknout další kroky k cirkulaci, měly by firmy v našem odvětví spolupracovat a podporovat snadnou a účinnou recyklaci. Ve snaze pomoci s tímto úkolem spolupracují vědci P&G se zástupci průmyslu na inovativních řešeních, jako jsou perforované obalové návleky (tzv. „sleevy“) využívající PetCore Europe pro lepší recyklovatelnost. Toto úsilí přináší uznání – například hlavní vědeckı pracovník P&G Gian De Belder byl vyhlášen velvyslancem roku v oblasti recyklace plastů v Evropské unii. Jde o cenu, jejímž cílem je vyznamenat jednotlivce, kteří vıznamně přispěli k rozvoji tohoto odvětví. Ariel se také podílí na špičkovıch pilotních programech, jako je například LOOP. Jeho cílem je vytvořit skutečnı cirkulační systém, kterı pracuje například na bázi modelu „milkman refill model“.

Volker Kuhn, viceprezident divize péče o tkaniny P&G, poznamenává: „Vždy usilujeme o to, aby byl růst našeho podnikání v souladu s principy udržitelnosti. Odstranění 30 % plastů v obalech evropskıch produktů péče o tkaniny je zajisté odvážnım krokem, jehož chceme dosáhnout nejpozději v roce 2025. Jsme rádi, že stále více spotřebitelů volí naše kapsle Ariel. Ty jsou nejkompaktnějším pracím prostředkem, kterı nabízíme. Kapsle vyžadují méně plastovıch obalů na jedno praní a zároveň dodávají potřebné množství čisticího prostředku, čímž se zabrání plıtvání a nadměrnému dávkování. Řešení problematiky plastů je na odpovědnosti každého – my jsme odhodláni podnikat kroky k cirkulaci, aby se žádnı plast z obalů našich značek nedostal do oceánů nebo na skládku.“