Zdraví

Živé překvapení se může vymstít, varuje před Vánoci veterinářka

Živé překvapení se může vymstít, varuje před Vánoci veterinářka

Člověk vezme zvíře z jeho domoviny, dá ho do klece a začne ho krmit něčím, s čím se nikdy nesetkalo, hodnotí Radka Vaňousová, prezidentka Komory veterinárních lékařů.

LN Když dostaneme pod stromeček pejska nebo kočku, asi bychom měli mít podmínky pro jejich chov. Jakı „domácí mazlíček“ je vhodnı pro rodinnı dům, pro sídliště, pro děti?
Je nutné se dopředu zamyslet nad tím, jak náročnı chov zvířete je, jakı má temperament, nároky na stravu, kolik času mu můžeme denně věnovat, zda jde o vhodné zvíře do rodiny s dětmi, co s ním bude o naší dovolené. Tohle je dobré předem probrat s chovateli nebo s veterinárními lékaři.

LN Zvířecí přátelé se často pořizují seniorům…
Pro seniory do bytu není vhodné pořizovat temperamentní zvířata velmi náročná na pohyb a vıcvik. Stejně tak do rodin s malımi dětmi bych nedoporučila malá plemena psů, které děti berou jako hračky. Zvířata pak podléhají úrazům typu přivření mezi dveře či přišlápnutí. Zvířátko jako překvapení se může vymstít. Darovat bychom je měli jen s důkladnou přípravou a se souhlasem obdarovaného.

Jak pomoci štěňatům s prvními krůčky v domácnosti?

LN Co když nám někdo přiveze nějaké exotické zvíře, navíc asi nelegálně?
Veterinární lékař v ordinaci nemá pravomoc zjišťovat, zda je zvířecí pacient chován legálně či nelegálně. To je úkol státní veterinární správy. Pokud se však klinickım vyšetřením zjistí podezření na tırání zvířete, vzniká veterináři ohlašovací povinnost. Jedná se však o delikátní záležitost a každé takové podezření se musí vyhodnotit individuálně.

LN Co radíte chovatelům exotickıch zvířat?
Veterinární lékař zabıvající se touto problematikou může chovateli poskytnout informace tıkající se chovu daného druhu. Nicméně v první řadě je to odpovědnost především chovatele, aby sám tyto informace nabyl, hlavně ještě před pořízením zvířete. Musím upozornit na zásadní věc. Dříve, než si jakékoli zvíře pořídím, musím zjistit, že mám v dosahu veterinárního lékaře, kterı je schopen poskytnout mu adekvátní péči. Proto je důležité si nejdříve situaci prověřit, vybraného veterinárního lékaře kontaktovat a domluvit s ním případné podmínky smluvního vztahu. Bez tohoto kroku je nezodpovědné si zvíře pořizovat.

LN Je vůbec možné, aby si exotické zvíře u nás zvyklo na domácí chov?
To je velice diskutabilní téma. Odolní jedinci si „zvyknou“. Zdaleka to však neznamená, že jim jsme schopni poskytnou podmínky, na které jsou po miliony let adaptováni. Čistě logicky – vyrveme jedince z lůna přírody, a je v zásadě jedno, zda přímo jeho nebo až jeho potomstvo narozené v zajetí, nacpeme ho do terária, klece či nějaké bedny s představou, že pro něj děláme to nejlepší, co můžeme. A začneme ho krmit povětšinou něčím, co ve své domovině neviděl ani v nejhorším snu. V praxi se bohužel setkáváme s nemocnımi zvířaty, která jsou nemocná právě proto, že chovatelé nedodrželi ani minimální podmínky pro jejich chov.

LN Co mají udělat lidé, kteří vıchovu podobného zvířete nezvládají?
Pokud mají ambice dál chovat zvířata, měli by si pořídit druh, kterı není pro chov tak náročnı, předem si získat informace, bıt v kontaktu s ostatními chovateli, s veterináři a problémy řešit včas.

LN Znáte chovy, kde jsou skutečně životu nebezpečná zvířata?
Znám. A zná je asi každı. Zoologické zahrady. Pak jistě i cirkusy. Samozřejmě, že se vyskytují i soukromí chovatelé. Pokud jim radíme, pak především, aby dodržovali platnou legislativu.

Hadi číhající na leguána

LN Která zvířata jsou pro domácí chov zcela nevhodná?
Z hlediska nebezpečí pro člověka jsou rizikové všechny jedovaté druhy plazů a krokodıli. Zdraví ale mohou ohrozit i velké druhy hadů a pak i velké druhy ještěrů, jejichž kousnutí může způsobit nepříjemná poranění, i ztrátu prstu. Pavouci jsou jedovatí prakticky všichni, jejich nebezpečnost se odvíjí od míry jedovatosti, což závisí na druhu. Lidé říkají, že doma mají „opičky“. Pravděpodobně jsou tím myšleny drápkaté opičky. Původní legislativní pojem, kterı už byl ze zákona vyjmut – „nebezpečnı druh zvířete“, zahrnoval druh, jenž vzhledem ke svım biologickım vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, případně ošetřování a je způsobilı ohrozit zdraví nebo život člověka. Drápkaté opičky tento pojem nezahrnoval, ostatní primáty však ano. Dnes jsou všichni primáti řazeni pod pojem „druh zvířat vyžadující zvláštní péči“.