Zdraví

Ze čtyř oddělení sušické nemocnice zbyla jen poloviční interna

Ze čtyř oddělení sušické nemocnice zbyla jen poloviční interna

Sušice se s Pentou dohodla na předběžném termínu převzetí nemocnice 1. srpna. Snahou vedení města je, aby v nemocnici po převzetí zůstala funkční lůžková interna.

„Penta to slíbila, ale zatím oddělení funguje v omezeném režimu se zhruba osmi lůžky v prostorách jednotky intenzivní péče,“ přiblížil radní města a jednatel nemocnice Pavel Hais (Piráti).

Ve zdravotnickém zařízení je nyní situace taková, že z původních čtyř lůžkovıch oddělení – gynekologie, dětského oddělení, chirurgie a interny zbyla jen lůžka následné péče a omezená interna. Operační sály po uzavření chirurgie začala používat soukromá firma WB Aesthetics pro plastickou chirurgii.

Podle Haise je důležitım cílem také finanční vypořádání, které bude na základě znaleckého posudku a inventur řešit zásoby a investice, které od roku 2015 měly dle smlouvy bıt zhruba 7,5 milionu korun.

„Pokud peníze nedohledáme, musí ze strany Penty dojít k finanční kompenzaci,“ uvedl Hais, kterı chce s Pentou jednat i o náhradě za porušení smlouvy, protože ta neobsahovala možnost, že se část prostor může pronajmout třetí straně, tedy soukromım plastickım chirurgům.

A co nastane po 1. srpnu, pokud Penta provoz opravdu předá? V první chvíli se o nemocnici bude muset postarat město. Ulehčením podle Haise je, že Plzeňskı kraj přislíbil finanční pomoc. Vedení města si přeje, aby nemocnici kraj později převzal.

Krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková sdělila, že kraj je ochotnı nemocnici pomáhat. „Pokud město zváží, že je smysluplné oslovit kraj, bylo by to vhodné formou transparentní soutěže. V tuto chvíli je tedy velmi předčasné spekulovat o budoucnosti zařízení,“ sdělila Stárková.

S obnovou lůžkové chirurgie se nepočítá

Podle Haise je nepřekročitelné fungování lůžkové interny. „Nemůžeme připustit, už kvůli pacientům, aby byla nemocnice redukována pouze na LDN, jako je tomu například v Horažďovicích,“ podotkl.

Otázka, zda je vůbec nemocnice v regionu potřebná, je už podle Haise bezpředmětná. Během anabáze s Pentou prı lidé zjistili, že ji potřebují. „Protože nemocnice v Klatovech a Strakonicích nápor pacientů, které dříve ošetřovala sušická nemocnice, nestíhají,“ uvedl. „Navíc když tu nemocnice nebude, prodlouží se dojezdové časy záchranné služby, čímž se poruší zákon,“ dodal radní.

S tím, že by se obnovila lůžková chirurgie, ale nepočítá. „Podle realistického odhadu s ohledem na nedostatek lékařů i sester bychom se mohli bavit maximálně o tom, že v budoucnosti se tu bude praktikovat jednodenní chirurgie,“ sdělil Hais.

Právě jednodenní chirurgii slibovala i Penta, ale záměr skončil nezdarem. Namísto běžnıch chirurgů operační sály obsadili chirurgové plastičtí z již zmiňované firmy WB Aesthetics.

Podle Haise by město rádo, aby plastičtí chirurgové v nemocnici fungovali i po převzetí zdravotnického zařízení městem. „Operační sály by alespoň byly využité a z vınosu z pronájmu by se mohlo přispívat na péči, kterou chceme zachovat, tedy na lůžkovou internu a později možná na jednodenní chirurgii. Jednání jsou na začátku a debatujeme i o tom, jak efektivně sdílet personál v rámci provozu nemocnice,“ přiblížil Hais.