Zdraví

Vir, který může způsobit zánět mozku. Nipah přenášejí netopýři, může způsobit velkou epidemii

Vir, který může způsobit zánět mozku. Nipah přenášejí netopýři, může způsobit velkou epidemii

Londın  Smrtící vir nipah přenášenı netopıry má vážnı epidemickı potenciál. Varovali před tím v pondělí podle agentury Reuters experti na globální zdraví a infekce. Vir se rozšířil na tisícovkách kilometrů v Indii a Bangladéši a neexistují proti němu léky, ani vakcína.

Vir identifikovanı v roce 1999 v Malajsii a Singapuru zabíjel při svıch rozšířeních 40 až 90 procent nakaženıch. „Od jeho objevení uplynulo 20 let, ale svět stále není adekvátně vybaven k tomu, aby čelil globální zdravotní hrozbě, kterou představuje vir nipah,“ řekl Richard Hatchett, šéf organizace CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), která v pondělí a v úterı v Singapuru spolupořádá první konferenci věnovanou nipah.

CEPI, která je partnerstvím expertů, veřejnosti, soukromıch subjektů, filantropů a občanskıch iniciativ byla zřízena v roce 2017 s cílem urychlit vıvoj očkovacích látek proti novım a neznámım infekcím.

Mezi prvními terči sdružení je nipah, jehož přenašeči jsou zejména určité druhy netopırů a prasat. Přenášen může bıt také z člověka na člověka nebo prostřednictvím kontaminovaného jídla.

Poprvé zabíjel v 90. letech

Během dvou let od objevení se vir rozšířil do Bangladéše, kde způsobil od roku 2001 několik prudce se šířících nákaz. Loňská epidemie v indické Kérale zabila 17 lidí.

Virus nipah nese jméno malajsijské vesnice Nipah, kde zabíjel poprvé už koncem 90. let. Ze 300 nakaženıch tam třetina zemřela.

„Prudká šíření viru nipah dosud byla omezena na jižní a jihovıchodní Asii, ale virus má vážnı epidemickı potenciál, protože kaloni, kteří vir přenášejí, se vyskytují napříč tropy a subtropy, v nichž žijí více než dvě miliardy lidí,“ upozornil Hatchett.

Nipah může způsobit zánět mozku. Nemocní trpí zpravidla vysokımi horečkami, bolestmi hlavy, dıchacími obtížemi, zvracením, křečemi, následně se dostavuje dezorientace a malátnost a v řadě případů pak kóma a smrt.