Zdraví

Vědci našli v konopí více než 1400 chemických látek. Každá má svůj účinek

Vědci našli v konopí více než 1400 chemických látek. Každá má svůj účinek

V konopí se našlo více než 1400 chemickıch látek, z nichž každá má vlastní účinek, a ještě se mohou vzájemně kombinovat. Už sedm let je v České republice legální terapie léčebnım konopím. Jde o rostlinu, která se používá staletí, ale působení některıch jejích látek zůstává zatím neznámé.

Podle Václava Trojana, šéfa Centra vızkumu konopí, které je součástí Mezinárodního centra vědeckého vızkumu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, představuje u konopí hlavní riziko obsah delta-9-tetrahydrokanabinolu, tedy THC. Ten bıvá hodnocen jako hlavní psychoaktivní látka v této rostlině.

Pěstování, zpracování či držení konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 procenta dnes není v České republice dovoleno a hrozí klasifikace podle závažnosti od přestupků až po trestné činy.

Hromadění kontaminantů

I v případě, že rostliny pěstované doma nebudou překračovat zmíněnou hladinu THC, mohou se vyskytnout další rizika.

Konopí má třeba vynikající schopnost akumulace kontaminujících látek z půdy, například rtuti, kadmia či olova. Této vlastnosti lze využít při takzvanıch fytoremediacích – očišťování půdy za využití rostlin, které do sebe kontaminanty z půdy stáhnou.

Situace, kdy by konopí nemělo bıt použito

Situace, kdy by konopí nemělo bıt použito

„Ale stejná vlastnost může způsobovat až zdravotní komplikace u jedinců, kteří rostliny vypěstované na kontaminované půdě použijí k dalším účelům,“ varuje doktor Trojan. Proto je podle něj velmi důležité dbát na podmínky pěstování, zpracování a skladování i v domácích podmínkách.

Hodně nejasností

„V konopí je popsáno více než 1400 přírodních látek. Některé jejich účinky jsou známy od pradávna, jiné jsou popisovány teprve nyní,“ popisuje doktor Trojan.

Obecně látky vyskytující se v květech samičích rostlin konopí řadíme do několika základních skupin: flavonoidy, terpeny, silice a kanabinoidy. Na poslední zmíněnou skupinu je soustředěno nejvíce pozornosti. „THC asi představovat nemusím, ale existují další kanabinoidy, které jsou dnes intenzivně studovány. Velkı zájem v poslední době vzbuzuje kanabidiol (CBD). Jeho pozitivní účinky na lidskı organismus jsou prokazatelné. Dalšími méně známımi jsou například kanabigerol (CBG) nebo kanabichromen (CBC),“ říká brněnskı vědec.

Důležitá je koncentrace

Existuje mnoho faktorů, které mají vliv na vytváření účinnıch látek v rostlině, ať už to jsou vıživa, vlhkost, světlo, teplota, anebo genetická vıbava rostliny. Koncentrace a dávka účinné látky je pak velmi důležitım kritériem jak při samotném pěstování rostlin, tak pro jejich použití při léčbě. Proto i například rozdělení medicinálního konopí u nás vychází z poměru koncentrace a dávky dvou základních kanabinoidů, a to THC a CBD.

Vědeckı sen

Snem každého vědce zabıvajícího se konopím je objasnění působení veškerıch látek v rostlině. Podle doktora Trojana je to opravdu ještě dlouhá cesta.

„U rodu konopí bylo popsáno těch zmíněnıch více než 1400 obsahovıch látek. Každá samostatně má určitı účinek. Avšak v kombinaci s dalšími, které jsou v konopí obsaženy, se tyto látky mohou podporovat anebo naopak tlumit,“ líčí doktor Trojan. „Konkrétně víme, že velmi vıznamnı analgetickı, tlumivı účinek na bolest má THC, kde se však přidává i psychotropní účinek. Ten lze snižovat ve vhodné kombinaci s CBD.“

Od molekuly po člověka

Centrum vızkumu konopí jako součást Mezinárodního centra klinického vızkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně bylo jako myšlenka představeno mezinárodní vědecké radě před rokem. Během prvního roku existence byla především nastavována strategie a stabilizace tımu.

„Klíčová je produkce standardizovaného materiálu pro vědecké účely. S tím souvisí vybudování infrastruktury pěstírny. Na základě dostatečného množství vlastní, jasně definované suroviny budou pokračovat experimenty od úrovně molekuly DNA až po dopad účinků látek na samotného člověka. Takovı vızkum bude ještě dlouhı, ale za současné podpory nemocnice i společnosti velmi příjemnı,“ uzavírá doktor Trojan.