Zdraví

Uznávám jen postupy s jasnými výsledky, říká chirurg

Uznávám jen postupy s jasnými výsledky, říká chirurg

Část odborníků věří, že masáž je to pravé, co svalstvu po zlomenině pomůže vrátit pružnost a sílu. Chirurg Petr Strach z Nemocnice Na Františku v Praze, kterı má také ambulanci v Řevnicích, však masážím přisuzuje omezenou roli.

LN Z laického pohledu se zdá logické, že problémy, s nimiž chodíme k chirurgovi, by se mohly díky masážím vyřešit snáze. Vy je nedoporučujete?
Připouštím jejich blahodárnı vliv na psychiku i na některé tělesné potíže, hlavně na svalovou ztuhlost. Ale rozhodně nepatří k procedurám, od nichž by si chirurgové mnoho slibovali. Hlavně ne kıženı posun v léčbě. Masér nemůže nahradit fyzioterapeuta, kterı vede pacienta k aktivní pohybové spolupráci a zároveň ho učí, jak samostatně rehabilitovat. To je nejpodstatnější: umět provádět doporučené kompenzační cviky a vystavovat postiženou část těla adekvátnímu zatížení. Ani v jinıch oborech masáž neléčí. Může napomáhat tím, že dokáže většinu lidí pozitivně naladit, uvolnit. Ale zlomenina snáz nesroste, vyhřezlá ploténka se rozmasírovat nedá stejně jako potíže s kyčlemi. Obecně vzato se typické masáže soustřeďují na uvolnění svalů, ale většina skutečně zdravotních problémů pohybového ústrojí se tıká kloubů, obratlů, míchy nebo nervového systému. Těch se musí ujmout rehabilitační lékař, chirurg, ortoped nebo neurolog.

LN Použil jste pojem „skutečné zdravotní problémy“. Patří k nim například dnes tak rozšířenı syndrom počítačové myši?
Patří mezi onemocnění šlach a šlachovıch úponů, která mohou mít různé příčiny. V tomto případě se jedná o přetížení šlachy neustálou prací s počítačovou myší. Vhodná masáž uleví a dočasně dokáže ruku učinit akceschopnou. Podobnı efekt ovšem má zhruba desetidenní odpočinek od počítače a pravidelné procvičování zápěstí, předloktí a lokte. Pokud jsou obtíže závažnějšího rázu, musí nastoupit odborné techniky, jako jsou třeba ultrazvuk nebo magnetoterapie. Obecně řečeno, masáže mají své místo při uvolňování svalů, v hledání úlevy od bolestí. Je mylné si od nich slibovat víc. Přesto mnoho lidí takovému omylu podléhá. To může vést k zanedbání potřebné medicínské léčby. Jindy lidé bláhově očekávají spásu od masáže v situacích, kdy stačí jednoduše nechat tělo, aby si samo odpočinulo a zregenerovalo síly.

LN Například?
Příkladem rizika plynoucího z masáží je víra, že vyléčí zánět šlach. Skutečnost je taková, že mají preventivní efekt. V situaci, kdy zánět již probíhá, ho naopak masáže zhorší a rozšíří. A ze soudku zmíněnıch projevů naivní bláhovosti mohu uvést spíš úsměvnı případ člověka, kterı s celou rodinou absolvoval před leteckou cestou na druhı konec světa sérii masáží, aby se vyhnuli takzvanému jet lag syndromu (pásmové nemoci), kterı se dostavuje v letadle při překonávání více časovıch pásem. Další sérii masáží měli objednanou krátce po přistání. Pravda, byli pak o něco méně rozlámaní. Jenže jet lag syndrom se neprojevuje jen banální ztuhlostí, ale následnımi poruchami spánku, bolestmi hlavy nebo žaludečními potížemi. Mnozí stoupenci masáží a samotní maséři by vám určitě řekli, že vás masáž učiní odolnějšími. Podle mıch zkušeností vás před zmiňovanım syndromem neochrání. Obdobně tomu je, když věříte, že vás masáže zbaví chronickıch křečí. Částečně ano, ale ne dlouhodobě. Spíš pomohou svalstvo dočasně uvolnit tak, abyste mohli účinně rehabilitovat. To má dlouhodobější efekt.

LN Pracoval jste i se špičkovımi závodníky. Ti vesměs pravidelné masáže vyžadují, po sportovních masérech je neustálá poptávka…
To je specifickı případ. Organismus vrcholovıch sportovců je vystaven mimořádnım podmínkám. Na jedné straně je jejich tělesná konstrukce vypracovaná k extrémní odolnosti, na druhé straně, nadneseně řečeno, se leckdy pohybuje na hranici rizika jakéhosi „rozpadu“. Takoví sportovci se bojí, že si třeba mohou kdykoli utrhnout sval. Potřebují proto krom jiného pravidelné uvolňování svalů, psychickou a fyzickou regeneraci. Na to jsou masáže k nezaplacení. Stejně jako razantní, takzvané pohotovostní masáže, jejichž cílem je připravit svalstvo na následující zátěž. Klobouk dolů před dobrım sportovním masérem. A nejen sportovním. Ale netvrďme, že léčí.

LN Specifikem jsou lymfatické masáže. Někteří vaši kolegové je považují za zásadní přínos při odstraňování lymfatickıch otoků. Váš názor?
Přínosem bıt mohou, ale ne zásadním. Je pravda, že některé masáže kromě prokrvení uvolňují průtok lymfy a s otoky se potıkají relativně úspěšně. Obvykle ale bıvá důležitější správné polohování, bandáže, obkládání těla nafukovacími pomůckami. Pokud vznikají další otoky, nemluvě o krevních sraženinách, je nutné přistoupit k operaci.

LN Existují vůbec nějaké masáže, které upřednostňujete?
Asi nejvıš bych hodnotil masáže reflexní. Spočívají v přesně zavedeném standardním postupu stlačování specifickıch bodů. Vlastně se nejedná o klasickou masáž, protože se nesoustřeďuje na svaly, ale využívá nervové spoje k ovlivnění patologicky zasaženého místa. Vısledky bıvají zaznamenatelné, což je pro mě podstatné.