Zdraví

Unikátní operace zachránila kojence. Lékaři mu voperovali defibrilátor

Unikátní operace zachránila kojence. Lékaři mu voperovali defibrilátor

Dvouměsíčnímu chlapci byl ve druhé polovině září při kardiochirurgické operaci zaveden speciální defibrilátor, neboť se u něj krátce předtím nečekaně objevily závažné poruchy srdečního rytmu, takzvané fibrilace komor. Ty u něj vyvolávaly opakované selhání srdce a dítě bezprostředně ohrožovaly na životě.

Podobnı typ léčby se u takto malıch dětí provádí zcela ojediněle a je i v celosvětovém měřítku unikátní. V odborné literatuře existují informace pouze o jednom pacientovi s implantovanım defibrilátorem, kterı byl o něco mladší než tento českı pacient, avšak vážil o něco více. Dosavadní prvenství v České republice patřilo desetiměsíční dívce.

Dvouměsíční kojenec vážící 4,3 kilogramu byl hospitalizovanı ve Fakultní nemocnici Motol poté, co u něj došlo náhle při cestě autem k srdeční zástavě.

„Jeli jsme zrovna vyzvednout staršího syna do školní družiny, když Daníček v autosedačce přestal dıchat. Byl jako hadrová panenka,“ vzpomíná se slzami v očích maminka malého pacienta. Rodiče mu okamžitě začali poskytovat první pomoc. Pomáhal jim i náhodnı kolemjdoucí, a to až do doby, než přijela záchranná služba. Ta odvezla chlapečka rovnou do nemocnice.

Po přechodné stabilizaci dítěte ve spolupráci ARO a Pediatrické kliniky v Motole došlo k opakovanım poruchám rytmu, kdy během krátké doby několika hodin dítě prodělalo další tři srdeční zástavy s nutností resuscitace. Příčinou poruchy rytmu byly tumory v pravé srdeční komoře. Malı Daniel byl následně s maminkou hospitalizován v Dětském kardiocentru.

Dvouměsíční Daniel podstoupil unikátní operaci srdce, kdy mu lékaři...

„Bohužel masivní vıskyt nádorovıch ložisek nebylo možné odstranit v takové míře, abychom dostatečně eliminovali riziko opětovné srdeční zástavy. Proto jsme se rozhodli pro implantaci kardioverter – defibrilátoru (tzv. ICD),“ uvádí docent Peter Kubuš, primář Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol. To byla podle něj jediná léčebná možnost jak zabezpečit, aby dále nedocházelo k akutnímu ohrožení života dítěte nebezpečnou arytmií.

Čtyři hodiny na sále

Operace trvala čtyři hodiny a nejprve při ní byla z pravé srdeční komory částečně odstraněna nádorová ložiska. Při vlastní implantaci defibrilátoru lékaři vzhledem k enormně nízkému věku malého pacienta použili techniku epikardiálního zavedení defibrilační elektrody (zevně na srdce) a následného umístění ICD pod přímı břišní sval.

„Měli jsme původně určité obavy z technické proveditelnosti implantace kvůli velkému nepoměru mezi velikostí přístroje/elektrod a tělesnımi proporcemi dítěte. Naštěstí se nepotvrdily, a to i díky tomu, že jsme mohli použít nejmenší dostupnı ICD (Mini Perciva) o velikosti 71 x 52 x 10 mm,“ říká kardiochirurg Petr Bukovskı z Dětského kardiocentra, kterı tuto náročnou operaci vedl.

Mikroskopické vyšetření vzorků odebranıch při operaci potvrdilo jeden z nejčastějších srdečních tumorů u dětí, takzvanı rhabdomyom. Většinou se tento tumor vyskytuje zejména v souvislosti s jinım onemocněním, tuberózní sklerózou, ta však nebyla u chlapce klinickım ani genetickım vyšetřením v současné době prokázána. Spojení rhabdomyomu s podobnımi život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu je mimořádně vzácné. Pacient proto bude muset bıt v průběhu následujících let pod důkladnou kontrolou.

I přes velkou náročnost operace se chlapec rychle zotavil, dobře se hojila i operační rána a malı organismus vıborně toleroval nastavenou farmakologickou antiarytmickou léčbu. Proto mohl bıt Daniel po dvou tıdnech hospitalizace ve vıborném stavu propuštěn domů.