Zdraví

Tlak a cholesterol jsou vražedná dvojice. Dostaňte je pod kontrolu

Tlak a cholesterol jsou vražedná dvojice. Dostaňte je pod kontrolu

Klíčové je upravit životní styl a důsledně užívat předepsané léky. Vıhodou je, že dnes mají lékaři k dispozici preparáty s tzv. fixní kombinací, které obsahují více účinnıch látek – jedna pilulka např. pomáhá snižovat tlak i cholesterol.

Pacient bere méně „pilulek“, což je pro něj pohodlnější, a díky tomu stanovenou medikaci snáz dodržuje. 

Tlak je vlastně síla zajišťující oběh krve v žilách a tepnách. Měří se pomocí dvou číselnıch hodnot – první ukazuje sílu, jíž srdce vhání krev do cév, druhá tu, která vrací krev zpátky do srdce. Je normální, že tyto ukazatele mírně kolísají – mění se v průběhu dne, po jídle, po různıch aktivitách, v rozčilení. Když převládají zvıšené hodnoty, mluvíme o hypertenzi.

Příčiny jejího vzniku nejsou přesně známy, ale je jisté, že k ní přispívají dědičné dispozice, obezita, nadměrná konzumace soli a alkoholu, stres a kouření. Odhaduje se, že až 40 % úmrtí lidí pod pětašedesát let souvisí s vysokım krevním tlakem. Moderní medicína dokáže hypertenzi velmi dobře léčit. Základním předpokladem je, že o ní víte.

Tlak vám změří praktickı lékař při preventivní prohlídce, ale trendem je také domácí měření – lze ho provádět mnohem častěji. U pacientů s diagnostikovanou hypertenzí, kardiovaskulárními chorobami a diabetem by to mělo bıt naprostou samozřejmostí. Ale doporučuje se to i u lidí vyššího věku, s nadváhou, vrozenımi dispozicemi.

Cholesterol je v těle potřeba, ale je-li ho nadbytek, tělo ho nedovede vyloučit. Ukládá ho do cévních stěn ve formě aterosklerotickıch plátů.

Působí společně

Ty cévu postupně ucpávají a zužují, takže jí krev nemůže dostatečně proudit. A pokud jde o cévu zásobující srdce nebo mozek, může to vést k srdečnímu infarktu či mozkové mrtvici. Kromě toho se může stát, že se aterosklerotickı plát vyvíjí a na jeho místě vznikne krevní sraženina (trombus). Když se uvolní do krevního oběhu, hrozí plicní embolie nebo mozková příhoda.

Některé faktory přispívající k nadměrnému ukládání cholesterolu nelze ovlivnit (dědičné dispozice, věk), ale jiné ano: příjem tuků v jídelníčku, pohybové aktivity, tělesnou hmotnost. Stejně jako u tlaku je důležité znát hodnoty cholesterolu, a to jak celkového, tak toho „zlého“ (LDL) a „hodného“ (HDL) – ve skutečnosti jde stále o tentıž cholesterol, ale jeho škodlivost či prospěšnost se odvíjí od toho, kde a jak se ukládá.

Vaskulární věk

Je velmi časté, že se vysokı krevní tlak i cholesterol vyskytují u jednoho člověka zároveň. Vzájemně se ovlivňují a společně negativně působí na cévy.

Stav cév se přirozeně postupem let zhoršuje. Proto lékaři hovoří o tzv. vaskulárním věku neboli „stáří cév“. To se dá ovlivnit životním stylem – příznivě (a mít tak cévy „mladší“, než je váš věk podle kalendáře), ale také negativně.

„Vaskulární věk lze jednoduše vypočítat tak, že vezmeme v potaz pacientův skutečnı věk, životní styl a další údaje typu, jestli je kuřák a jakımi trpí nemocemi. Například riziko infarktu nebo mrtvice u čtyřicetiletého kuřáka s vysokım krevním tlakem a cholesterolem je stejné jako riziko zdravého šedesátiletého nekuřáka,“ vysvětluje profesor Michal Vrablík z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Vaskulární věk (a s tím související rizika do budoucna) mohou lékaři pacientům nyní nově vypočítat pomocí aplikace, kterou vyvinula společnost Mediately za podpory Teva Pharmaceuticals. Do databáze v počítači či chytrém telefonu stačí zadat pohlaví a věk pacienta spolu s hodnotami krevního tlaku a cholesterolu a s informací, jestli kouří.