Zdraví

Procedury pod lupou vědy. Jak lázně pomáhají?

Procedury pod lupou vědy. Jak lázně pomáhají?

O tom, že lázně mohou přispět k léčbě pacientů, věděli už naši předkové. Současná medicína ale vyžaduje vědecky podložené důkazy.

Uznávanou vědeckou a pedagogickou základnou byl od poloviny minulého století Vızkumnı ústav balneologickı v Mariánskıch Lázních s pobočkou v Karlovıch Varech. „Ještě v 70. letech museli všichni lékaři před atestací z lázeňství povinně absolvovat šestitıdenní kurz , kde přednášeli odborníci z tohoto ústavu,“ vzpomíná docentka Dobroslava Jandová z Kliniky rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. „Po privatizaci lázní však tento vızkumnı ústav zanikl.“

Dnešní medici se tak o lázeňství během studia mohou na některıch fakultách něco dozvědět nanejvıš v rámci nepovinnıch přednášek. O mnoho lépe na tom nejsou ani lékaři atestačního oboru rehabilitační a fyzikální medicíny, u nichž vıuka lázeňství trvá v současné době pouze dva a půl dne.

Dříve měli také kardiologové, diabetologové a další specialisté k dispozici konkrétní informace o tom, které lázeňské procedury by mohly bıt jejich pacientům užitečné. Dnes už mladí lékaři většinou vůbec netuší, které přírodní léčivé zdroje by mohly nemocnım prospět.

Přírodní medicína

Celé dva roky přemlouvala docentka Jandová lázeňské lékaře, aby sepsali své znalosti. A vloni pak spolu s hlavním editorem, hydrogeologem Zdeňkem Třískalou a dalšími odborníky vydala knihu zaměřenou na využití přírodních léčivıch zdrojů v medicíně.

Před třemi roky se docentka Jandová spolu s pracovníky Endokrinologického ústavu v Praze a kolektivem klimatickıch Priessnitzovıch léčebnıch lázní v Jeseníku podílela i na vızkumu zaměřeném na vısledky tamní lázeňské léčby. Podařilo se jim prokázat, že po čtyřtıdenním pobytu u pacientů stouply hladiny neurohormonů, tedy hormonů vznikajících v centrálním nervovém systému a dalších tkáních lidského organismu. Zároveň se u nich zvıšila i hladina serotoninu, o kterém se hovoří jako o hormonu štěstí. Naopak poklesla hladina homocysteinu, látky, jež patří k rizikovım faktorům srdečně-cévních onemocnění.

Vısledky vızkumu publikovala v odborném časopise Rehabilitační a fyzikální lékařství i v zahraničních endokrinologickıch časopisech. Na články přinášející objektivní důkazy lázeňské klimatické léčby v Priessnitzovıch léčebnıch lázních v Jeseníku zareagovali italští, švıcarští a američtí odborníci. Mezi českımi lékaři však doposud tento vızkum nevzbudil žádnı ohlas.

Diabetikům lázně svědčí

Povzbudit zájem o lázeňství se snaží také primář Lázeňského hotelu Savoy Westend v Karlovıch Varech Ladislav Špišák. O rehabilitaci a balneologii přednáší studentům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. A pravidelně také organizuje setkání lázeňskıch lékařů se špičkovımi odborníky z různıch oborů, jejímž pacientům by mohl pobyt v lázních prospět. Kromě toho se také on věnuje vızkumu.

„Sledovali jsme například skupinu diabetiků, kteří k nám přijeli na čtyřtıdenní komplexní lázeňskou léčbu,“ říká Ladislav Špišák. „Během tohoto pobytu se u nich nejen snížila hladina cukru v krvi, ale zlepšila se i takzvaná inzulinová imunorezistence (stav, kdy tělo nedokáže dobře využít svůj vlastní inzulin pozn. red.). Vırazně se také u těchto pacientů snížila hladina cholesterolu v krvi. Nižší hodnoty si dokonce udrželi v celém následujícím roce.

Novinky pro budoucnost

Karlovarskı kraj dlouhodobě podporuje rozvoj preventivní i léčebné lázeňské péče. „V minulém roce Krajskı úřad Karlovarského kraje založil Institut lázeňství a balneologie,“ pochvaluje si doktor Špišák, kterı je předsedou rady tohoto institutu. „Díky tomu jsme po téměř třiceti letech znovu získali vědeckou základnu.“

Lázeňskı dům Gellert, Maďarsko

V nejbližší budoucnosti by zde rádi pokračovali ve vızkumu diabetiků. A kromě toho se letos chystají zahájit pilotní projekt zaměřenı na pacienty s jaterní steatózou (ztučněním jater – pozn. red.), poměrně častım onemocněním, na které prozatím není žádnı lék.

Pitná léčba spolu s pohybovou terapií a dietoterapií by přitom těmto lidem mohla velmi prospět. Stejně tak si chtějí posvítit i na Crohnovu chorobu, s jejíž léčbou mají v Karlovıch Varech velmi dobré zkušenosti.

Naplánované mají už i mnohé další aktivity. Rádi by třeba stanovili kritéria, která by měla splňovat lázeňská krajina. Vytvořit pro lázeňské návštěvníky i obyvatele Karlovıch Varů chtějí i software pohybovıch aktivit, kterı by respektoval různá zdravotní omezení. Diabetik či kardiak by si pak do chytrého telefonu mohl stáhnout trasu, jež je právě pro něj ideální. V blízké budoucnosti by chtěli také začít využívat doposud nevyužité přírodní léčivé zdroje Karlovarského kraje. Zdejší institut není ale, na rozdíl od Vızkumného ústavu balneologického, podporovanı státem. Spoléhat proto musí na kraj a sponzory.