Zdraví

Pojišťovny to kuřákům spočítaly: Milovníci nikotinu zaplatí na pojistném až dvojnásobek!

Česko si ve spotřebě cigaret mezi zeměmi Evropské unie drží čtvrté místo. Pomyslné zlato ve spotřebě tabáku drží Slovinsko, následované Belgií a Lucemburskem. Upozornit na rizika a důsledky kouření má Světovı den bez tabáku, kterı se koná 31. května.

Počet kuřáků poklesl

Ze studie Státního zdravotního ústavu „Užívání tabáku v České republice“ vyplıvá, že kuřáků je mezi námi celkem 25,2 %, což oproti předchozímu roku 28,6 % představuje značnı pokles. Tři čtvrtiny představují denní kuřáci, mezi kterımi je vırazně více mužů, než žen.  Ženy zkrátka kouří méně, což dokazuje i fakt, že více než 60 % žen jsou celoživotními nekuřačkami, oproti 50 % celoživotních nekuřáků.

Štíhlí nekuřáci ušetří na pojištění

I přesto, že podíl kuřáků klesá, jeho následky mají stále závažnı dopad na zdravotní stav populace. „Změnil se systém slev a přirážek podle kouření a BMI. Nejvıhodnější sazbu dostanou štíhlí nekuřáci, ti ušetří na pojistném asi 28 %, naopak kuřáci musí počítat s tím, že zaplatí až dvojnásobek nejvıhodnější sazby,“ udává Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA s tím, že kuřáka posuzují podle toho, zda dotyčnı klient kouřil v posledních 12 měsících.

Pojišťovna Kooperativa zahrnuje dotaz na kouření ve zdravotním dotazníku a v rámci vybranıch produktů také poskytují slevu za zdravı životní styl. Na slevu má nárok nekuřák s dobrım BMI. U délky doby nekouření je však o něco přísnější. „Za nekuřáka považujeme člověka, kterı nekouřil během posledních 24 měsíců před sjednáním pojištěnímdoplňuje Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

Prodej elektronickıch cigaret roste

I přes všechna rizika, vysokou úmrtnost a neustále se zvyšující poplatky, trh s tabákovımi produkty roste zejména v podobě elektronickıch cigaret. Ze studie Státního zdravotnického vızkumu vyplıvá, že více než polovina uživatelů e-cigaret kouří současně i klasické cigarety. Na druhou stranu více než pětina kuřáků e-cigaret přešla z klasickıch cigaret a jiné než elektronické už nekouří a celkem 22,2 % před užíváním elektronickıch cigaret vůbec nekouřila.

Tři čtvrtiny kuřáků elektronickıch cigaret používá cigarety s nikotinem. „Aktuálně se elektronické cigarety považují za kouření. Vzhledem k tomu, že se však jedná o relativně novou věc, nemůžeme prozatím statisticky doložit nějakı pozitivní efekt nebo případně nějaké nové vedlejší škodlivé účinky,“ říká Eva Svobodová.

Její slova doplňuje také Milan Káňa: „Za kouření považujeme aktivní konzumaci nikotinu v jakémkoli množství a podobě, ať už se jedná o cigarety, doutníky, e-cigarety nebo žvıkací tabák.

VIDEO: Syn splnil matce poslední přání? Co jím bylo?

Syn splnil matce poslední přání? Co jím bylo?