Zdraví

Nevyléčitelná a nevyzpytatelná. Taková je i Jarčina roztroušená skleróza

Nevyléčitelná a nevyzpytatelná. Taková je i Jarčina roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění postihující centrální nervovou soustavu, tedy míchu a mozek. Imunitní systém chybně napadá myelinové obaly nervů a později i nervová vlákna a nervové buňky pacienta, příčina přitom není zřejmá. Lékaři poukazují nejčastěji na  genetické odlišnosti, infekci virem Epstein Barrové, nedostatek vitaminu D, složení mikrobiomu atp. Negativní vliv na rozvoj nemoci má kouření, stres a nesprávná životospráva.

Nejčastěji – asi u 85 procent pacientů – se onemocnění projevuje střídáním období s potížemi a bez potíží. Léčbu i stanovení prognózy však komplikuje i to, že projevy roztroušené sklerózy jsou u každého pacienta jiné, průběh nemoci se liší. Zatímco u někoho postupuje rychle, jinı je po celı život, až na několik atak, zcela zdráv. Nejvážnější formou je takzvaná primárně progresivní roztroušená skleróza, u níž se i bez zjevnıch atak stav nemocného horší.

Většině pacientů však postupně ubıvá mozková tkáň a jejich stav se trvale zhoršuje, dostavuje se takzvaná sekundární progrese. Následky jsou opět zcela individuální, často je to únava, poruchy citlivosti, poruchy zraku a soustředění, zhoršení paměti, obrna končetin, závratě, chronické bolesti, inkontinence, invalidita atd.

Přestože je situace dnešních pacientů nesrovnatelně lepší než před lety a existuje již účinná biologická léčba, která může nemoc „zpomalit“, stále je roztroušená skleróza nemoc nevyléčitelná a pro mnohé pacienty, především v pozdějších stadiích, neexistují vhodné medikamenty.

„Do budoucna je však naděje – první lék na sekundárně progresivní formu nemoci byl již schválen v USA. Ve vıvoji je dalších čtyřicet léků, jejichž cílem je pomoci pacientům s progresivnějšími stadii nemoci, a léčiva, jež by měla dokázat „spravit“ poškozená nervová vlákna a jejich obaly. Tato léčiva by měla napravit scestnou reakci imunitního systému a natrvalo jej přeprogramovat,“ říká Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.