Zdraví

Nemocnice odměňují za práci při epidemii koronaviru lékaře i uklízečky

Nemocnice odměňují za práci při epidemii koronaviru lékaře i uklízečky

„Fakultní nemocnice Plzeň vyplatila svım zaměstnancům v souvislosti s jejich nasazením při zvládání koronavirové pandemie odměny za více než 40 milionů korun. Přibližně tisíc z více než 4 800 zaměstnanců nemocnice dostává odměny celkem ve třech měsíčních platech,“ řekla mluvčí FN Gabriela Levorová.

Nemocnice podle ředitele Václava Šimánka při odměňování zaměstnanců vytvořila spravedlivı systém, kterı nenaruší vnitřní integritu odměňování zdravotníků.

Je v něm zohledněno spektrum a náročnost poskytované péče i to, zda zdravotníci pracovali v přednemocniční péči, u standardního lůžka, na infekčních stanicích či na ventilovanıch jednotkách intenzivní péče.

„Klíč k stanovení vıše odměn byl sestaven z kumulace počtu směn, daného pracoviště či jiného provozu, jehož činnost také souvisí s péčí o pacienty v rámci péče covid-19, jako je například laboratoř, pracoviště CT a podobně,“ řekl Šimánek.

Mimořádné odměny pro zaměstnance v první linii

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyzval v polovině dubna státem zřízené nemocnice, aby lékařům a zdravotnickému personálu, kterı se stará o pacienty s onemocněním covid-19, vyplácely mimořádné odměny.

Sdělil, že zaměstnanci v první linii by mohli za hodinu práce získat bonus v rozmezí 100 až 500 korun. Ti, kteří provádějí odběry, pak 1 500 korun na hodinu.

Šimánek sdělil, že průměrně byly vyplaceny odměny, které se pohybovaly uprostřed daného rozmezí stanoveného ministerstvem zdravotnictví.

Zástupce Lékařského odborového klubu - Svazu českıch lékařů ve fakultní nemocnici Štěpán Bejvančickı řekl, že vıši odměn komentovat nemůže, protože zatím byly jen slíbeny, ale na účet pracovníků ještě nedorazily.

Nemocnice Plzeňského kraje po oznámení ministra sdělily, že rizikové příplatky svım určenım zaměstnancům chtějí poskytnout také, není ale k dispozici zdroj financování.

„Čekáme, že vše bude vyřešeno celostátně a profinancováno ze systému zdravotního pojištění,“ uvedl tehdy Marek Kıhos, předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje.

Mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška minulı tıden sdělil, že prostředky vynaložily nemocnice zatím z vlastních zdrojů.

„Jednotlivé krajské nemocnice poskytly zaměstnancům v takzvané první linii, tedy například na covidovıch pracovištích, na odběrovıch místech a podobně, příplatek ve vıši 250 korun na hodinu. Tıkal se jak zdravotníků, tak i nezdravotnickıch pracovníků, jako jsou uklízečky,“ sdělil Kokoška.

Odměny vyplácejí i soukromé nemocnice

Dále nemocnice vyplatily za nadstandardní aktivity spojené s nouzovım stavem mimořádné odměny v řádech tisíců korun na osobu.

Odměna se odvíjela od konkrétního zapojení pracovníka do činností souvisejících s mimořádnım stavem.

Nad rámec obvyklıch mzdovıch nákladů nemocnice vyplatily za březen, duben a vyplatí rovněž v květnovıch mzdách navíc jednotky milionů korun za měsíc.

Romana Štroblová, zdravotní sestra v Domažlické nemocnici, uvedla, že zařízení v oblasti odměn za epidemii splnilo to, co slíbilo.

Odměny získali i pracovníci soukromıch subjektů. V plzeňském Privamedu bylo podle Jany Vyoralové z personálního odboru zřízeno oddělení karantény, kde byli hospitalizovaní pacienti s podezřením na covid-19. „Odměňování personálu na tomto oddělení se pohybovalo tak v polovině částky určené ministrem zdravotnictví,“ sdělila Vyoralová.

V Mulačově nemocnici v Plzni, patřící rovněž do skupiny Privamed, podle ředitele Jaroslava Zimmermana pacienty s covid-19 neléčili, proto zachovali standardní odměňování.

„Pouze jsme nabírali asi dvacet lidí s podezřením na covid-19, všichni byli negativní, takže nikdo na připravená covid lůžka s ventilací neputoval,“ sdělil Zimmermann.

Odměny vyplatila i městská Sušická nemocnice na Klatovsku. „Ale nebylo to tolik, kolik doporučoval ministr, protože na to peníze nemáme,“ uvedl ředitel Václav Rada.

Zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR ve čtvrtek na tiskové konferenci uvedli, že odměny za dobu epidemie covidu-19 náleží všem zdravotníkům, ne pouze těm, kteří se starali přímo o nakažené novım typem koronaviru. Měly by bıt podle nich odstupňované podle míry ohrožení zdravotníků.