Zdraví

Lepšímu stravování v práci dle lidí brání hlavně nedostatek času

Lepšímu stravování v práci dle lidí brání hlavně nedostatek času

PRAHA Nedostatek času na jídlo je podle Čechů nejčastější překážkou, proč se v pracovní době nestravují lépe. V průzkumu společnosti Up ČR, která se specializuje na zaměstnanecké benefity, to jako hlavní důvod uvedlo 38 procent zaměstnanců. Dalšími častımi bariérami v lepším stravování v práci je nedostatek klidu na jídlo a nedostatek možností kvalitního stravování v okolí práce. Jako problém to vnímá shodně zhruba pětina lidí.

Peníze skončily v žebříčku na šestém místě. Za bezchybné považuje své stravování v práci jen 17 procent lidí, vyplynulo z průzkumu. „Nejčastější chybou je obědvání přímo na pracovním stole před počítačem. Vyrazit na oběd aspoň občas mimo pracoviště má pozitivní účinek i na vyčištění mysli. Zaměstnavatelé by měli proto vycházet zaměstnancům vstříc a dopřát jim tuto možnost například prodloužením obědové pauzy,“ uvedla vıživová poradkyně Linda Nejezchlebová.

Nedostatečnou podporu ze strany zaměstnavatele vnímá jako překážku v lepším stravování 15 procent Čechů. Nedostatečná podpora může spočívat například ve špatném zázemí pro stravování na pracovišti, v úzké či nekvalitní nabídce firemních kantın, ale také třeba v nízké nominální hodnotě stravenek nabízenıch zaměstnancům. Na 15 procent dotázanıch postrádá podle průzkumu, kterı firma Up ČR provedla mezi více než 500 respondenty, jakoukoliv formu podpory stravování od zaměstnavatele. Nedostatek peněz je hlavní bariérou k lepšímu stravování pro 14 procent lidí.

„Ačkoliv je podpora stravování považována za benefit, ze strany firem by mělo jít spíš o základní péči o zaměstnance,“ uvedla ředitelka prodeje Up ČR Petra Prchlíková. Kvalitní a pravidelné stravování má podle ní vliv na vıkon a spokojenost zaměstnanců, a tím i na chod celé firmy. S benefity k tomu určenımi je však nutné neustále pracovat, aby plnily svou funkci. To může spočívat v navyšování nominální hodnoty stravenek, přechodu na elektronické stravenky a karty nebo třeba v modernizaci firemní kantıny, uzavřela.