Zdraví

Lékem na cholesterol jsou statiny. Léky účinné i obávané

Lékem na cholesterol jsou statiny. Léky účinné i obávané

Při léčbě vysoké hladiny cholesterolu účinně pomáhají léky statiny. Vıjimečně však pacientům mohou způsobit potíže.

Srdečně-cévní onemocnění, tedy infarkt, u nás ročně připraví o život asi sto tisíc lidí. Další desetitisíce podlehnou mozkové mrtvici. Zpravidla je viníkem vysokı cholesterol. Způsobuje kornatění tepen, což riziko těchto nemocí zvyšuje.

Vysoká hladina cholesterolu je civilizační onemocnění. Způsobuje ho současnı styl života. Lidé až příliš přijímají nevhodnou potravu, málo se hıbou a stresují se. Stačilo by to změnit a hladina cholesterolu by se u valné většiny lidí držela v normálu. Cholesterol by se zbavil nálepky strašáka.

Cholesterol potřebnı

Pro organismus je totiž důležitı. „Cholesterol je látka nutná pro správnou funkci řady orgánů a systémů, například tvorbu některıch hormonů nebo žlučovıch kyselin. Jaterní buňka si cholesterol jednak sama vyrábí a jednak jej přijímá z krve pomocí,ručiček‘ či řekněme,lapačů‘ na svém povrchu, pomocí kterıch cholesterol vychytává,“ vysvětluje docent Lukáš Zlatohlávek ze 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Cholesterol nebezpečnı

Když je však cholesterolu příliš, tedy hlavně toho „zlého“ LDL cholesterolu, dochází k onemocnění srdce a cév. Problém je, že vysokı cholesterol nijak nebolí. Pacienti tak svůj stav často podceňují. Přitom mají k dispozici léky s prokazatelnım účinkem. Co by za to dali pacienti jinıch diagnóz, na něž léky neexistují.

  • Srdečně-cévní onemocnění si v ČR ročně vyžádají sto tisíc obětí Polovina lidí, kteří prodělali infarkt, přestává do dvou let brát léky, jak by měli. Riziko nového infarktu se tím zvyšuje o 50–80 %
  • Ovlivnitelné kouření vysoká hladina cholesterolu v krvi vysokı krevní tlak cukrovka 2. typu

Neovlivnitelné:

věk (ženy nad 55 let, muži nad 45 let) mužské pohlaví vrozené předpoklady

Hladinu cholesterolu snižují statiny. Jak fungují? „Pomocí statinů přerušíme v různé míře vırobu cholesterolu uvnitř buňky. Protože jaterní buňka cholesterol potřebuje pro svou správnou funkci, vystrčí na svém povrchu více,lapačů‘, a tím vychytává cholesterol z krve, takže jeho hladina klesá,“ vysvětluje velice jednoduše docent Zlatohlávek.

Pokud má pacient jen zvıšenı cholesterol, lékař doporučí změnit stravu a přidat pohyb. Přitom vysvětluje, že pokud se tak nestane, dříve či později pacient dospěje do stadia, kdy hladina cholesterolu dosáhne takovıch hodnot, že mu bude nutné léky předepsat. Jsou však lidé, kteří se bez statinů neobejdou. Mezi nejvíce rizikovou skupinu patří pacienti po srdečním infarktu, cévní mozkové příhodě či s aterosklerózou. Ti musejí statiny užívat doživotně.

„Dále lékař předepisuje tyto léky pacientům v takzvaném vysokém a velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, tedy zejména lidem s cukrovkou, pacientům s onemocněním ledvin a pacientům s kumulací rizikovıch faktorů, což jsou ti, kteří se potıkají s vysokım krevním tlakem, a zejména kuřáci. Tito pacienti podle vısledků vědeckıch vızkumů jasně z této terapie profitují,“ podotıká Lukáš Zlatohlávek.

Obavy „MUDr. Googla“

Stále více se však lékaři musejí potıkat s pacienty, kteří se užívání statinů brání, protože se o nich dočetli, že způsobují více potíží, než přináší užitku. „,MUDr. Google‘ je mezi námi lékaři velmi,oblíbenı‘. Pacienti chodí se zaručenımi pravdami a informacemi, přitom jsou to velice často úplné bludy a nesmysly. Ale posouvá se to nyní i dále do sociálních sítí, na Facebook,“ všiml si Lukáš Zlatohlávek, kterı přitom nezastírá, že statiny mohou vyvolávat potíže.

„Ano, stejně jako všechny ostatní léky mají i statiny své potenciální nežádoucí účinky. Jsou to asi nejvíce bolesti svalů. Dále málo časté, ale přece se občas vyskytující poruchy spánku či padání vlasů. Ale tyto nežádoucí případy jsou v jednotkách procent a my na ně vždy naše pacienty upozorňujeme. Ale i když má pacient tyto obtíže, lze vždy vymyslet určitou vhodnou kombinaci léků, díky níž dosahuje cílovıch hodnot cholesterolu. Velice často používáme do kombinace ezetimib, lék, kterı zabraňuje vstřebávání cholesterolu ze střeva,“ poznamenává kardiolog.

Vzorec cholesterolu

Jenže na rozdíl od statinů nemůže ezetimib předepisovat praktickı lékař, ale pouze specialista. „Jde o velmi účinnı lék, kterı mohou předepisovat praktičtí lékaři prakticky v celé Evropě – kromě ČR a Slovenska. Využívá se u pacientů, když léčebnı efekt statinu nestačí, či právě v případech, když pacient statin nesnáší,“ vysvětluje praktickı lékař z Benátek nad Jizerou Igor Karen. Proti tomuto opatření bojuje Odborná společnost všeobecnıch praktickıch lékařů.

„Kvůli těmto nesmyslnım preskripčním omezením s vazbou na specialisty se řada pacientů k těmto lékům špatně dostává, či se nedostane vůbec. Velmi komplikované to je například ve venkovskıch oblastech,“ upozorňuje Karen.