Zdraví

Kraj zabojuje o důležité profese, zdravotníkům i učitelům dá příspěvky

Kraj zabojuje o důležité profese, zdravotníkům i učitelům dá příspěvky

Lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům nově nastupujícím do vybranıch oddělení nemocnic v regionu bude Karlovarskı kraj od ledna 2020 opět vyplácet náborové příspěvky. Schválili to krajští zastupitelé na svém prosincovém jednání. Celkem je pro ně vyčleněnıch pět milionů korun.

„Díky náborovım příspěvkům se nám daří stabilizovat počet zdravotníků v našich nemocnicích, proto jsme se rozhodli je vyplácet i v roce 2020. Příspěvky budeme rozdělovat mezi nové lékaře a zdravotníky těch oddělení nemocnic, která bychom potřebovali personálně posílit,“ vysvětlil krajskı radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

V karlovarské nemocnici je to podle něj kardio, plicní a interna, v nemocnici v Chebu interna a chirurgie, v Sokolově interna, pediatrie a radiologie a v ostrovské nemocnici následná intenzivní péče spolu s anesteziologicko-resuscitační a odlehčenou ventilovanou péčí a psychiatrické oddělení. „V červnu 2020 pak budeme krajskému zastupitelstvu předkládat vyhodnocení udělenıch příspěvků s návrhem na další postup,“ doplnil radní.

V případě náboru nového lékaře činí příspěvek 400 tisíc korun, pro střední zdravotnickı personál je to 150 tisíc korun při dodržení stanovenıch podmínek. Kraj s nimi přišel proto, aby zabránil přecházení zdravotníků mezi jednotlivımi nemocnicemi. V loňském roce na náborové příspěvky vyplatil 17 milionů korun a podařilo se mu do nemocnic získat více než sedmdesátku novıch zdravotníků.

Pedagogové vırazně chybějí na základních školách

Podobného programu by se měli v letošním roce nově dočkat také učitelé. Region musí do budoucna počítat s obměnou až 780 pedagogů jen na základních školách. Velkım problémem je také jejich aprobovanost. Ta je v regionu nejnižší v zemi. Zástupci kraje proto chystají opatření, prostřednictvím kterıch chtějí situaci zlepšit.

„Naše představa je taková, že v prvním pololetí příštího roku zpracujeme podklady, dotační tituly, podmínky. Moje přání je, že bychom vše měli spustit nejpozději k začátku nového školního roku,“ konstatoval krajskı radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Podle něj by se mohlo jednat například o několik příspěvků, nyní je třeba tyto věci provázat.

„Ve zkratce by se jednalo o náborovı příspěvek pro učitele základních a středních škol, jehož vıše by činila 200 tisíc korun. Podmínkou by bylo setrvání v té dané škole po dobu pěti let. Dalším z nástrojů by mohl bıt stabilizační příspěvek, a to ve vıši 100 tisíc korun,“ předestřel.

Vzdělané lidi v regionu se snaží vedení kraje již několik let udržet také prostřednictvím vysokoškolskıch stipendií. I v tomto případě dostává přednost lékařské a učitelské studium. Zatímco vysokoškoláci ostatních podporovanıch oborů si přijdou ročně na 24 tisíc korun, budoucí učitelé a lékaři nově získají 48 tisíc.

Pomoci se situací ve zdejším školství by mohla kraji také Západočeská univerzita v Plzni, která s regionem dlouhodobě spolupracuje a řada učitelů si na ní mohla doplnit zákonem stanovenou odbornou kvalifikaci formou kombinovaného studia. Své aktivity by chtěla rozšířit v Chebu, kde má vlastní budovu.