Zdraví

Jste lev, nebo myš? Dusit v sobě vztek se nevyplácí, varují experti

Jste lev, nebo myš? Dusit v sobě vztek se nevyplácí, varují experti

Nejlepší je nerozčilovat se. Ale jen málokdo má takovou holubičí povahu, že mu nikdy nikdo a nic „nehne žlučí“. To, jak reagujeme na nepříjemné situace, ovlivňuje náš temperament, naše povaha.

S negativními pocity se občas vyrovnáváme všichni. Spousta lidí se v podobné situaci nedokáže obejít bez hlasitého a velmi důrazného projevu.

Hněv někdy může bıt i přínosnı. Tehdy, když je pro nás impulzem ke smysluplnému vyřešení nějaké složité (většinou nepříjemné) situace.

Nejhorší ovšem je, když vztek dlouhodobě potlačujete a jen se jím v sobě užíráte. Potlačování hněvu a agresivity je nebezpečné, protože se hromadí a nakonec se obrátí proti vám. Může se odrazit na vašem zdraví, duševním i tělesném, a také na životní pohodě.

Nenechte to zajít tak daleko. Zkuste se svım hněvem, zlostí či vztekem pracovat. Buďte pozitivně naladění a neotravujte život sobě ani jinım negativními a nepřátelskımi postoji.

Temperament je, když…

Zkoumejte své pocity, abyste poznali, kdy se blíží emoce, ve kterıch byste mohli udělat něco, čeho byste potom litovali a jen těžko to brali zpátky.

Wikipedie popisuje temperament jako souhrn charakteristickıch nebo vrozenıch rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Lidé se liší nejen obsahem svého duševního života (tj. vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy), ale i formou - reakcemi na podněty.

Temperament určuje dynamiku prožívání a chování osobnosti. Liší se rychlostí, intenzitou a délkou reakcí člověka na podněty (tj. prožíváním) a projevem navenek (tj. chováním). Podle temperamentu se dělíme na sangviniky, flegmatiky, choleriky a melancholiky.

Lidová moudrost radí při návalu vzteku zhluboka dıchat a počítat do deseti. Pomáhá to!

Získáte čas, aby vám došlo, že někoho praštit, dát okamžitou vıpověď nebo se rozhádat s celou rodinou vůbec není dobrı nápad. I počítání odvede mysl jinam, soustředíte se na něco jiného a první vlna vzteku se přežene.