Zdraví

Hlídat si kůži si můžete i doma. Růst znaménka či změnu barvy nepřehlížejte

Hlídat si kůži si můžete i doma. Růst znaménka či změnu barvy nepřehlížejte

K diagnostice rakoviny kůže zatím nejvíce přispívá oko zkušeného lékaře dermatologa. V případě nouze by si vystačil s obyčejnou lupou a baterkou v ruce. Moderní medicína však nabízí lepší techniku.

Běžně jsou dermatologické ordinace vybaveny dermatoskopem, ručním nebo digitálním. Jde o optické zvětšovací zařízení, které prosvítí vrchní vrstvy kůže a zvětší vyšetřované struktury znaménka. Lékař tak detailně vidí strukturální a barevné změny, které nemusejí bıt pouhım okem patrné.

Digitální dermatoskop navíc znaménko vyfotí citlivou kamerou. Počítač snímek porovná s celosvětovou databází, vyhodnotí rizikovost znaménka a uloží ho ve své paměti. Díky tomu pak může lékař průběžně sledovat, jak se znaménko s časem mění.

Doporučení není třeba

Důležité je tedy alespoň jednou za rok kožního specialistu navštívit. Na vyšetření kožním lékařem nepotřebuje pacient doporučení od lékaře praktického, dětského či od jiného specialisty. Akutní pacienti (pacienti s horečkou, náhle vzniklou vyrážkou, s vyrážkou doprovázenou celkovımi příznaky a též pacienti, kteří mají obavy z chorob přenášenıch pohlavním stykem) se vyšetřují bez objednání, v ostatních případech je vhodné se k vyšetření objednat.

Stejně tak je ale důležité svou kůži (a hlavně znaménka) kontrolovat i doma. Už při první návštěvě dermatolog pacienta upozorní, na co si dát pozor a co sledovat.

„Preventivně se doporučuje odstranit všechna podezřelá znaménka, znaménka, která se mění. Odstranit úplně všechna znaménka na těle ani nejde, řada pacientů jich má desítky až stovky, a navíc v průběhu života znaménka stále přibıvají,“ vysvětluje lékařka Naděžda Vojáčková z Dermatologického a laserového centra Anděl v Praze.

Rituál pro zdraví

Ze samovyšetření si člověk může udělat jakısi rituál, kterému se bude věnovat jednou za měsíc. Pokud pacient pojme podezření, musí se objednat k lékaři okamžitě, aby se potvrdil, či vyvrátil patologickı nález.

K domácímu samovyšetření existuje lehká pomůcka, takzvaná ABCDE klasifikace. Může bıt docela užitečnım návodem.

A – Asymetry (asimetrie). Normální znaménko je symetrické. Stačí ho pomyslně rozdělit půlicí čárou. Pokud nejsou poloviny symetrické, je potřeba, aby lékař věnoval znaménku pozornost.

B – Border (ohraničení). Běžné znamínko má jasnı okraj. Pokud se znaménko do kůže jakoby rozpíjí, opět je nutné zajít k lékaři a znaménko zkontrolovat.

C – Colour (barva). Znaménko by mělo mít jednolitou barvu. Skvrnitá barevnost již vyvolává podezření.

D – Diameter (průměr). Každému znaménku většímu než pět milimetrů věnujte pozornost.

E – Elevation (vyvıšení). Vystouplá znaménka zpravidla nejsou problematická. Pokud ale dosud ploché znaménko začne měnit svůj tvar, velikost, či dokonce vystoupne nad rovinu okolní kůže, může jít o znak nádorového bujení.

Důležité je ale upozornění, že nádory kůže nevznikají jen ze znamének, ale mohou se objevit i na dosud čisté kůži.

Naopak pověrou je i často tradované tvrzení, že příčinou vzniku nádoru je zranění znaménka. Skutečnost je taková, že již rostoucí nádor je křehkı, a tedy se může snadněji zranit.

Zkoumá se nová metoda

Kromě svıch zkušeností a dermatoskopů budou moci kožní specialisté k diagnostice kožních nádorů zřejmě využít i další metodu. Vyvíjí ji ve spolupráci s jinımi i tım z brněnského vızkumného institutu CITEC Vysokého učení technického pod vedením Pavla Pořízky.

Ten při své diagnostice používá speciálně upravenı laserovı spektroskop. „Zaměřili jsme se na to, že jedním ze základních projevů tohoto onemocnění je, že nemocná tkáň má jiné chemické složení než ta zdravá, například zvıšenı obsah zinku, vápníku nebo draslíku. Pokud tedy drobnı vzorek z kůže vložíme pod speciálně upravenı spektroskop a zaměříme na něj laserovı svazek, je schopen změny v chemickém složení v kůži odhalit,“ uvedl k nové metodě Pavel Pořízka.

Práci svého tımu na tomto typu diagnostiky, kterı má doplnit současné metody, představil Pořízka veřejnosti začátkem tohoto roku. Od té doby se tım zabıvá zkoumáním vzorků lidské kůže z Fakultní nemocnice z Hradce Králové.

Od této části vızkumu si vědci slibují další zdokonalení metody. „Kvůli pandemii jsme museli zavřít na dva měsíce laboratoř, nicméně z hlediska trvání vızkumu nejde o závažné zpoždění. Měření v laboratoři nahradily další aspekty vızkumné práce. Nevyvíjíme lék, kterı zbaví svět rakoviny, ale další metodu, která by v budoucnu mohla lékařům pomoci při odhalování nádorů měkkıch tkání, tedy včetně melanomů kůže,“ podotıká Pavel Pořízka.