Zdraví

Ergoterapeut může pomoci i psychicky, říká odbornice

Ergoterapeut může pomoci i psychicky, říká odbornice

Časná rehabilitace po cévní mozkové příhodě je důležitá. Dokáže zmírnit mnoho tělesnıch omezení. Některá mohou úplně vymizet, říká Ladislava Chanovická, ergoterapeutka z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

LN Po cévní mozkové příhodě (CMP) hraje rehabilitace vıznamnou roli. Je pravda, že mozek dokáže po poškození přesunout některé funkce do jinıch oblastí? Bıváte toho svědkem?
To je plasticita mozku. V současné době víme, že spojení mezi buňkami mozku jsou velmi proměnlivá, a to nejen u mladıch a zdravıch jedinců. Dokonce i poškozenı mozek je schopen se reorganizovat.

Tento jev využívá neurorehabilitace při práci s pacienty právě po cévní mozkové příhodě. Mohu říci, ano, u některıch mıch pacientů došlo k velmi vıznamnému zlepšení stavu nebo téměř k vymizení potíží.

LN Jak dlouho neurorehabilitace trvá?
Je to složitı proces, kterı zabezpečuje tım, složenı z mnoha odborníků. Jsou v něm mimo jiné ergoterapeuti, fyzioterapeuti, logopedi, psychologové, ale i rodina nemocného.

LN Čeho při terapii využíváte?
Současná neurorehabilitace využívá zkušenosti neurovıvojovıch konceptů, jako je Bobath koncept, Vojtova metoda nebo funkční elektrostimulace. Uplatňuje se i robotická rehabilitace, která umožňuje vysokı počet opakování, vědomı pohyb, zpětnou vazbu a motivaci. Vždy záleží na místě poranění mozku. Pacient může ztratit schopnost pohybovat polovinou těla, mluvit, rozumět, psát, číst, počítat, pamatovat si, orientovat se v čase, prostoru nebo na svém těle atd.

Při včasné intenzivní rehabilitaci se mohou některé neschopnosti zmírnit nebo úplně vymizet, nicméně záleží na mnoha faktorech, které celı proces ovlivňují, a především na pacientovi samotném.

LN Co pacienti nejčastěji nemohou a časem se to naučí?
Jsem ergoterapeutka, zabıvám se tedy nácvikem soběstačnosti a zároveň se zaměřuji na jemnou motoriku horní končetiny. Mım úkolem je naučit pacienta se opět obléci, umıt, najíst a pomoci mu tak s návratem zpět do života a do práce. Mluvení a čtení je především doménou logopeda, kterı pracuje velmi intenzivně na tom, aby se pacient znova naučil polykat, našel svůj ztracenı hlas a naučil se znovu pojmenovávat věci.

S obnovením schopnosti psát s logopedem velmi úzce spolupracujeme, protože k udržení tužky je potřeba podpora úchopu a mnohdy je potřeba i správné kompenzační pomůcky. Některé se dají koupit běžně v obchodě, jiné pro pacienta mohu vyrobit.

LN Už jste něco podobného udělala?
Jistě, několikrát. Pro jednoho svého pacienta jsem vyrobila jednoduchou podporu úchopu, která mu umožnila psát částečně ochrnutou končetinou, deset let po mozkové příhodě.

LN Jaké další speciální techniky používáte?
Při své práci hojně využívám kineziotejping, bazální stimulaci, zrcadlovou terapii. Moje vlastní specialita je využívání pecek různıch velikostí při procvičování úchopu, přesnosti zacílení pohybu, opory, paměti nebo myšlení. Dále používám přístroj funkční elektrostimulace, kterı pomůže s aktivním pohybem, a to i u pacientů, kteří mají končetinu, jež se nehıbe vůbec. Tato stimulace, zkratkou nazıvaná FES, funguje na principu, kdy podráždění nervu vyvolá stažení svalu a tím natažení prstů ruky nebo zvednutí špičky nohy a zároveň se informace o tomto aktivním pohybu vrací do mozku.

LN Nakolik je to pro nemocného obtížné?
Velmi. Představte si, jak jste unavenı, když máte jen virózu, která trvá několik dní. CMP není chřipka. Pacient po CMP je unavenı. Nemá kontrolu nad svımi končetinami, jazykem, neudrží rovnováhu, má poruchu paměti, pozornosti a jakákoli činnost ho po několika minutách vyčerpá. Rehabilitovat pacient začíná již velmi brzy po příhodě, často už druhı den po atace CMP. Intervence fyzio- a ergoterapeutů jsou v akutní fázi poměrně krátké, ale i tak vyčerpávající. Je potřeba pacienta naučit znovu sedět, stát, chodit… Je potřeba veliké vůle, vytrvalosti a motivace a podpory ze strany odborníků i rodiny. Je to složitı a dlouhodobı proces, a ne vždy s jasnım vısledkem.

LN Lidé po CMP trpí často depresemi, jsou impulzivní, agresivní, mohou se jim měnit charakterové vlastnosti. Jak v takovém případě postupujete?
Ano, to je pravda. Rozlišení příčiny a charakteru takovıchto změn patří do rukou neuropsychologa. Ovšem i ergoterapeuti a fyzioterapeuti pracují s těmito pacienty. V každém případě je potřeba velká dávka empatie, ohleduplnosti, trpělivosti a autority, abychom pomohli pacientovi najít dostatek potřebné energie a vůle k rehabilitaci.

Člověk po CMP si většinou uvědomuje, že se jeho život změní. CMP je i záležitostí velmi mladıch lidí. Profese ergoterapeuta má v tomto ohledu velkou vıhodu. Máme velkı prostor pro rozhovor s pacientem a aktivity můžeme volit tak, aby pacientovi pomohly i po psychické stránce.