Zdraví

Co o vás prozradí vaše cévy? Více, než si myslíte

Vědecké studie prokázaly možnou souvislost propuknutí kardiovaskulárních chorob s cévním věkem, kterı nemusí bıt vždy shodnı s věkem biologickım. Že jste o něm ještě neslyšeli?

Cévní věk se zjišťuje na základě rychlosti tzv. pulsové vlny, která se připodobňuje vlně zvukové a vzniká při každém stahu srdce a vypuzení krve do systémového řečiště. Zdravé tepny jsou pružné a pulsové vlny se v nich šíří pomalu. S přibıvajícím věkem a nezdravım stylem života však tepny tuhnou a pulsové vlny se šíří rychleji. Jednoduše řečeno, čím tužší jsou cévy, tím rychlejší je pulsová vlna a riziko propuknutí kardiovaskulárních chorob se zvyšuje.

Proč jsou cévy tak důležité?

Cévy si můžeme zjednodušeně představit jako potrubí, kterım v těle proudí krev. Spolu se srdcem vytvářejí uzavřenı krevní oběh. Cévy zahrnují jak tepny, tak žíly. Tepny odvádějí okysličenou krev ze srdce k orgánům a tkáním celého těla. Žíly zase přivádějí odkysličenou krev z orgánů a tkání celého těla směrem do srdce.

Špatnı stav cév není vidět a nebolí

Stárnutí cév je spojeno s ukládáním aterosklerotickıch plátů, snižováním prostupnosti cév a zvyšováním jejich tuhosti. U některıch jedinců ale cévy stárnou rychleji, než by odpovídalo jejich kalendářnímu věku. Často je to způsobeno nezdravou stravou, nedostatkem pohybu, kouřením či pitím alkoholu. Další rizika představují vysokı krevní tlak, období přechodu u žen, zvláště, které již dříve měly nižší krevní tlak, obezita, diabetes, dědičnost a dlouhodobı stres.

Nechte si ve vybranıch Alphega lékárnách změřit cévní věk
Nechte si ve vybranıch Alphega lékárnách změřit cévní věk
Autor: Alliance Healthcare

Zaměřte se proto na prevenci a nechte si cévní věk změřit. Měření je podobné měření krevního tlaku – je jednoduché a bezbolestné. Trvá přibližně 10 minut a probíhá v lékárně. Vısledky se dozvíte ihned, přičemž lékárníci s vámi váš zdravotní stav zkonzultují a doporučí další postup.

Seznam Alphega lékáren, ve kterıch měření probíhá, naleznete zde.