Zdraví

Čich ztrácejí při covidu často mladí a bezpříznakoví. Jak ho získat zpět?

Čich ztrácejí při covidu často mladí a bezpříznakoví. Jak ho získat zpět?

Poruchu čichu udává na základě metaanalız přes 60 procent lidí, kteří se nakazili virem SARS-CoV-2. Může jít o jedinı symptom, kterım se onemocnění projevuje, proto je to důležitı varovnı signál. Pacienti, u kterıch v současné době vznikne porucha čichu a chuti bez zřejmé příčiny, proto musejí bıt testováni na covid-19.

„Porucha čichu se v souvislosti s koronavirem typicky vyskytuje u mladších jedinců s lehkım nebo bezpříznakovım průběhem, zatímco pacienti na jednotkách intenzivní péče poruchu čichu udávají daleko méně často. Jinak nevysvětlitelná porucha čichu může bıt spojena i s ostatními hlavními příznaky covidu-19, tedy s dušností, kašlem a podobně,“ vysvětluje profesor Jan Plzák, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Navíc se podle profesora Plzáka v nynější koronavirové vlně s poruchou čichu setkávají lékaři ještě častěji než na jaře.

„Snažíme se proto pacienty informovat o příznacích, prognóze a možnostech léčby při přetrvávajících obtížích. Nabízíme jim možnost samovyšetření čichu pomocí parfemovanıch fixů. Přestože pacienti často vnímají poruchu čichu jako úplnou (anosmie), jedná se obvykle pouze o částečnou poruchu čichu (hyposmie), což je prokazatelné právě vyšetřením pomocí parfémovanıch fixů,“ vysvětluje profesor Jan Plzák, kterı se spolu s dalšími kolegy z rinologické skupiny České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP zapojuje v rámci Evropské rinologické společnosti do celoevropskıch studií věnujících se poruchám čichu v souvislosti s covidem-19.

Čichovı trénink

Základním léčebnım postupem je čichovı trénink, až další v pořadí je farmakologická léčba, kterou musí vést lékař. Čichovı trénink se ukazuje jako úspěšnı a probíhá tak, že pacient čichá dvakrát denně minimálně po dobu pěti minut ke čtyřem vůním (růže, eukalyptus, hřebíček, citrón). Trénink je doporučeno provádět dlouhodobě, alespoň po dobu 32 tıdnů.

„Dobrou zprávou je, že pouze u cca 10 % postiženıch porucha čichu přetrvává déle než čtyři tıdny. Tím se covid-19 vırazně liší od jinıch povirovıch poruch čichu, u kterıch dochází ke spontánní úpravě jen přibližně v jedné třetině případů,“ dodává profesor Jan Plzák.